CO2-uitstoot van bitcoin is in vijf jaar tijd met een factor 126(!) gegroeid

De populaire cryptovaluta is zelfs meer vervuilend dan rundvlees en evenaart bijna de productie van benzine uit ruwe olie, zo betogen onderzoekers.

Dat de bitcoin een ware energievreter is, weten we al langer. Maar de precieze omvang ervan was tot nu toe onduidelijk. Een studie drukt ons echter met de neus op de feiten. Niet alleen blijkt uit nieuwe, vrij alarmerende berekeningen dat de cryptovaluta heel milieuonvriendelijk is, volgens de onderzoekers overtreft de klimaatschade van de bitcoin zelfs geregeld de muntwaarde.

Mijnen
Het probleem ligt voornamelijk in het zogeheten ‘mijnen’. Hierbij verdien je bitcoins door met behulp van een computer lastige wiskundige vergelijkingen op te lossen. Het oplossen van die sommen kost veel rekenkracht en dus energie. “Wereldwijd is er met het mijnen van bitcoins enorme hoeveelheden elektriciteit gemoeid, voornamelijk opgewekt uit fossiele brandstoffen zoals steenkool en aardgas,” legt onderzoeker Benjamin Jones uit. “Dit veroorzaakt enorme hoeveelheden luchtvervuiling en koolstofemissies. En die hebben weer een negatief effect op ons wereldwijde klimaat en onze gezondheid.”

Oostenrijk en Portugal
De onderzoekers berekenden dat in 2020 het virtueel mijnen van bitcoin ruim 75 terawattuur (TWh) stroom kostte. Ter vergelijking, dit betekent dat bitcoin in dit jaar meer energie verbruikte dan het totale elektriciteitsverbruik van Oostenrijk (69,9 TWh) of Portugal (48,4 TWh).

Factor 126
Daarnaast bepaalde het team ook de CO2-uitstoot van bitcoin. En daaruit blijkt dat de uitstoot per gegenereerde bitcoin in vijf jaar jaar tijd met een factor 126(!) is gestegen: van 0,9 ton per munt in 2016 tot 113 ton per munt in 2021.

Klimaatschade
Dit veroorzaakt op zijn beurt weer klimaatschade. Met klimaatschade wordt de schade bedoeld die (door menselijk handelen) is of zal ontstaan aan het klimaat. De onderzoekers schatten dat elke bitcoin die in 2021 werd gedolven zo’n 11.314 dollar klimaatschade veroorzaakte. De waarde van de totale klimaatschade die is gegenereerd door alle bitcoins die tussen 2016 en 2021 zijn gedolven, bedraagt maar liefst 12 miljard dollar, aldus de onderzoekers.

Vervuilend
Het team vergeleek vervolgens de klimaatschade van bitcoin met de schade die andere industrieën en producten veroorzaken. Denk aan de verwerking van ruwe olie, de productie van landbouwvlees en de winning van edele metalen. De bevindingen zijn zorgwekkend. Zo bedroeg de klimaatschade van de cryptomunt tussen 2016 en 2021 gemiddeld 35 procent van zijn marktwaarde. Hiermee torent bitcoin uit boven de rundvleesproductie (33 procent) en de goudwinning (4 procent) en evenaart bijna de productie van benzine uit ruwe olie (41 procent) en de afname van elektriciteit uit aardgas (46 procent).

Muntwaarde
Al met al laten de onderzoekers zien hoe vervuilend bitcoin voor het klimaat is. Sterker nog, de klimaatschade van het virtueel mijnen van bitcoin is regelmatig zelfs groter dan de cryptomunten waard zijn. “We vinden verschillende gevallen tussen 2016 en 2021 waar de bitcoin schadelijker is voor het klimaat dan één enkele bitcoin eigenlijk waard is,” aldus Jones. “Dit is vanuit het oogpunt van duurzaamheid gezien buitengewoon verontrustend.”

Duurzaam
Volgens de onderzoekers is de situatie simpelweg ecologisch onhoudbaar. In plaats van verwant aan ‘digitaal goud’ zou de bitcoin eerder moeten worden vergeleken met energie-intensieve producten zoals rundvlees, aardgas en ruwe olie. En het ziet er niet naar uit dat dit op korte termijn zal veranderen. “We vinden geen bewijs dat de bitcoin in de loop van de tijd duurzamer wordt,” aldus Jones. “Onze resultaten suggereren eerder het tegenovergestelde: de cryptomunt wordt na verloop van tijd juist meer vervuilend en schadelijker voor het klimaat. Kortom, de ecologische voetafdruk van bitcoin wordt almaar groter. Het gaat echt de verkeerde kant op.”

Een oplossing zou kunnen liggen in de zogenaamde ‘proof of stake’-mechanismes die al worden gebruikt door de crypomunten Dash en NXT. Hierbij is er veel minder rekenkracht nodig. Onlangs is ook Ethereum overgestapt op proof of stake. De onderzoekers hopen dat bitcoin dit voorbeeld zal volgen. “Als er niet vrijwillig wordt overgestapt, is mogelijk regulering nodig om het mijnen van bitcoin duurzamer te maken,” aldus de onderzoekers.

Bronmateriaal

"Technology: UNM researchers find Bitcoin mining is environmentally unsustainable" - The University of New Mexico

Afbeelding bovenaan dit artikel: Tiero (via canva.com)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd