CO2-uitstoot groeit, maar trager dan voorheen

co2

Vorig jaar werd er wereldwijd een recordhoeveelheid van 34,5 miljard ton aan CO2 uitgestoten. Tegelijkertijd is de groei in CO2-uitstoot vorig jaar flink vertraagd. Het zou erop kunnen wijzen dat we afkoersen op een daling van de CO2-uitstoot.

Vorig jaar werd er 34,5 miljard ton CO2 uitgestoten. Dat is een record. Maar de groei in uitstoot van CO2 vertraagde in datzelfde jaar tot 1,1 procent. Dat is minder dan de helft van de gemiddelde jaarlijkse groei in het afgelopen decennium (2,9 procent). Dat schrijven onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving en Joint Research Center van de Europese Commissie.

Grootste vervuilers

In het rapport worden ook de grootste vervuilers nog eens aangewezen: China, VS en de EU.

De vertraagde groei is opmerkelijk, omdat in 2012 de economie wereldwijd met 3,5 procent groeide. De cijfers wijzen erop dat voor die groei minder fossiele brandstoffen worden gebruikt en dat er zuiniger met energie wordt omgegaan. In 2012 werd 2,2 procent meer gas, 0,9 procent meer olieproducten en 0,6 procent meer kolen gebruikt. Tegelijkertijd nam het aandeel hernieuwbare energiebronnen (wind, zon en biobrandstoffen) toe. Hadden we (vanaf 1992) vijftien jaar nodig om het aandeel hernieuwbare brandstoffen van 0,5 procent te verdubbelen naar 1,1 procent: er waren slechts zes jaren voor nodig om de oude cijfers opnieuw te verdubbelen en in 2012 op 2,4 procent uit te komen.

Dat de groei van de CO2-uitstoot in 2012 beperkt is gebleven, zou het begin kunnen zijn van verdere vertragingen van de groei en uiteindelijk misschien zelfs een daling van de uitstoot. Maar dan moeten eerst nog wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan, zo waarschuwen de onderzoekers. China moet in 2015 het eigen doel van een maximumniveau van energieverbruik halen en in 2020 tien procent van de energie uit gas halen. De lidstaten van de EU moeten het Europese Emissiehandelsysteem effectiever maken. En de VS moet zich meer gaan richten op het gebruik van gas en hernieuwbare energie.

Bronmateriaal

"Groei mondiale CO2-emissies in 2012 vertraagd" - PBL.nl
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door eviemaedavid (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd