CO2 tast intelligentie van de vis aan

Experimenten met een slim visje wijzen erop dat CO2 er met de intelligentie van het pientere diertje vandoor gaat.

De onderzoekers gingen aan de slag met de vis Neopomacentrus azysron. Dit diertje is slim: de vis gebruikt zijn linker- en rechterhersenhelft voor verschillende doeleinden. Hierdoor kan de vis problemen heel snel oplossen.

CO2
De wetenschappers vroegen zich af wat er met die intelligentie zou gebeuren als de vis werd blootgesteld aan water met veel CO2. Ze lieten een aantal jonge vissen opgroeien in een bak met normaal zeewater. Een andere groep jonge vissen werd in water gezet dat twee keer zoveel CO2 bevatte.

WIST U DAT…

…uit eerder onderzoek ook al bleek dat CO2 ervoor zorgt dat vissen doof worden?

Toekomst
Dat lijkt overdreven, maar dat is het met het oog op de toekomst niet. Naar verwachting bevat de zee in 2100 twee keer zoveel CO2 als nu het geval is.

Doolhof
De visjes werden groot en zodra ze volwassen werden, zetten de onderzoekers ze in een soort doolhof neer. De vissen die in normaal zeewater groot waren geworden, kozen er elke keer voor om óf links óf rechts af te slaan: ze wisselden die twee niet af, maar hielden vast aan hun keuze. Dat wijst erop dat ze een voorkeur hadden voor links of rechts, net zoals mensen dat hebben: linkshandigen en rechtshandigen.

Vissen die in het water met veel CO2 waren opgegroeid, hadden die voorkeur niet. Zij kozen er geheel onwillekeurig voor om dan links en dan weer rechts af te slaan. Dat de dieren geen voorkeur hebben, wijst erop dat er in hun brein iets veranderd is. De linker- en rechterhersenhelft wordt niet meer zo efficiënt gebruikt en dat kan wel eens invloed hebben op de overlevingskansen van de vissen.

Bronmateriaal

"ScienceShot: CO2 Makes Fish Dumb" - Scienceshot.org
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Zachary Scott-Singley (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd