CO2 minder invloedrijk dan gedacht?

Nieuw onderzoek wijst erop dat CO2 minder invloed heeft op temperatuur dan gedacht en dat de opwarming wel eens mee kan vallen.

CO2 heeft invloed op temperaturen. Het broeikasgas belandt – samen met andere broeikasgassen – in de atmosfeer en zorgt ervoor dat warmte niet meer weg kan komen. De temperaturen op aarde stijgen zo langzaam maar zeker. Maar hoeveel die stijging bedraagt? Dat is niet helemaal duidelijk. Dat kan 2 maar ook 4,5 graden Celsius zijn.

IJstijd
Onderzoeker Andreas Schmittner vond die schatting wel heel ruim en besloot een studie te starten. Hij richtte zich op het moment waarop de laatste IJstijd op een hoogtepunt was. In die periode was de aarde ongeveer 2,2 graden Celsius kouder dan vandaag de dag het geval is. Schmittner pakte er een klimaatmodel bij, stopte er de CO2-uitstoot uit de IJstijd in en bestudeerde hoe de temperaturen veranderden. Zo ontdekte hij dat CO2 een veel kleinere invloed had dan gedacht.

WIST U DAT?

…klimaatverandering er voor zorgt dat organismen krimpen?

Minder
Volgens Schmittner zijn de temperaturen wanneer we fossiele brandstoffen blijven gebruiken en dus veel CO2 blijven uitstoten, tegen het jaar 2100 met zo’n 2,4 graden Celsius gestegen. Dat is veel minder dan de voorspellingen van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Dit panel voorspelt een temperatuurstijging van 4 graden Celsius.

Eentje maar
Andere onderzoekers zijn niet helemaal overtuigd van Schmittners studie. Ze betreuren het dat hij maar één klimaatmodel heeft gebruikt en benadrukken dat het betreffende klimaatmodel de kou tijdens de IJstijd onderschat. Schmittner vindt ook dat nader onderzoek nodig is. Hij wil zijn onderzoek met meerdere klimaatmodellen gaan herhalen.

Hoewel de aarde er in dit onderzoek dus nog redelijk goed lijkt af te komen, waarschuwt Schmittner dat zijn studie niet gebruikt mag worden om maatregelen tegen de opwarming af te remmen. Zelfs als CO2 echt zo’n kleine invloed heeft, blijft het gevaarlijk. Hij wijst erop dat het tijdens de IJstijd slechts 2,2 graden kouder was dan nu het geval is. En toch zag de wereld er ondanks dat kleine temperatuurverschil heel anders uit: de zeespiegel bevond zich 120 meter lager, er lag op tal van plekken ijs en er groeiden heel andere planten. Zelfs kleine temperatuurverschillen kunnen een enorme invloed hebben, zo waarschuwt Schmittner.

Bronmateriaal

"CO2 may not warm the planet as much as thought" - Newscientist.com
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Ian Britton (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd