CO2 maakt clownvisje moediger

Wanneer er veel CO2 in het water zit, nemen clownvissen meer risico’s. En wetenschappers weten nu eindelijk hoe dat komt.

Uit eerdere onderzoeken is al gebleken dat CO2 grote invloed heeft op het leven in het water. Oceanen slokken namelijk CO2 op. En hoe meer CO2 er in de atmosfeer zit, hoe meer er ook in de oceanen belandt.

Geluid
Experimenten hebben aangetoond dat met name vissen daar de wrange vruchten van moeten plukken. Zo lijkt het erop dat ze minder goed in staat zijn om geluiden (van roofdieren) te verwerken. Ook gebruiken ze hun linker- en rechterhersenhelft minder efficiënt wanneer er meer CO2 in het water zit. De vissen nemen ook meer risico’s. En dat heeft grote gevolgen, want risicovol gedrag leidt vaak ook tot een vroege dood.

WIST U DAT…

…de cast van Finding Nemo ernstig bedreigd wordt?

Hoe?
Hoewel al vaak genoeg is aangetoond dat CO2 het gedrag van vissen verandert is nog nooit bewezen hoe CO2 dat precies doet. Tot nu, zo is in het blad Nature Climate Change te lezen. De onderzoekers gingen met vissen en CO2 aan de slag en achterhaalden hoe CO2 het gedrag van de vissen verandert.

Neurotransmitter
Uit experimenten blijkt dat CO2 neurotransmitters verstoort. Neurotransmitters zijn heel belangrijk, omdat ze signalen tussen zenuwcellen overbrengen. Wanneer een neurotransmitter zijn werk niet goed doet, komen die signalen dus niet of moeilijk door. Dat zou verklaren waarom de clownvissen soms geen gevaar lijken te zien. Ze nemen het wel waar, maar de signalen die moeten leiden tot een actie (bijvoorbeeld: vluchten) blijven uit.

De onderzoekers noemen het in hun paper een ‘tot nu toe onbekende bedreiging voor zeedieren en ecosystemen’. Niet alleen klimaatverandering zit deze dieren dwars. Maar de veroorzaker van klimaatverandering weet ook nog eens onder hun huid te kruipen en hun reactie op hun omgeving te veranderen. En dat is zeker zorgwekkend.

Bronmateriaal

"Near-future carbon dioxide levels alter fish behaviour by interfering with neurotransmitter function" - Nature.com
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Nemo's great uncle (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd