CO2 en temperatuursverandering: een sterk verband gevonden

Er is altijd een sterk verband geweest tussen CO2 en temperatuursverandering. Dit concluderen Britse en Nederlandse paleoklimatologen in het wetenschappelijke tijdschrift Science. De onderzoekers kwamen tot deze conclusie door de temperatuur en CO2-concentraties tijdens een klimaatverandering die veertig miljoen jaar geleden plaatsvond te herleiden.

Veertig miljoen jaar geleden steeg de wereldwijde temperatuur in een half miljoen jaar tijd met vier tot zes graden Celsius, waarna de temperatuur weer afnam. Volgens de paleoklimatologen veranderde in dezelfde periode de CO2-concentratie in de atmosfeer.

Reconstructie
De onderzoekers bestudeerden de klimaatverandering in het verre verleden aan de hand van sedimenten uit de zeebodem. Het toenmalige CO2-gehalte haalden de onderzoekers uit de fossiele resten van algen in dit sediment. De koolstofsamenstelling in de algen wordt namelijk beïnvloed door CO2-concentratie in de atmosfeer. Op deze manier kon de atmosferische CO2-verandering van 40 miljoen jaar geleden worden gereconstrueerd. Deze gegevens zijn aangevuld met studies van het toenmalige ecosysteem en temperatuur.

Grote verandering
“De verandering in CO2 was simpelweg te groot om enkel het gevolg te zijn van aan klimaatverandering gekoppelde processen”, beweert Peter Bijl, paleoklimatoloog aan de Universiteit Utrecht. “Andersom biedt de verandering in CO2 zeker een aannemelijke verklaring voor de waargenomen temperatuursverandering.”

WIST U DAT…

…Nederland de afgelopen tien jaar 0,42 graden Celsius warmer is geworden?

Mens vs natuur
De CO2-concentratie in de aardse atmosfeer varieert al miljarden jaren door natuurlijke veranderingen in de koolstofkringloop. Hoewel de mens de afgelopen eeuwen verantwoordelijk is voor een lichte stijging van CO2 in de atmosfeer, is de jaarlijkse CO2-uitstoot door menselijke activiteiten relatief klein in vergelijking met natuurlijke koolstofstromen: 3 procent tegenover 97 procent.

Bronmateriaal

Persbericht Universiteit Utrecht
"Waarom stijgt de CO2 concentratie?" - Klimaatportaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd