Chronisch zieke heeft baat bij spiritualiteit

Nieuw onderzoek bewijst dat spiritualiteit de gezondheid goed doet, maar dat mannen en vrouwen er wel anders op reageren.

De onderzoekers bestudeerden 168 mensen met chronische aandoeningen. Sommigen hadden kanker, anderen hersenletsel en weer anderen moesten leren leven met de gevolgen van een beroerte. De onderzoekers vroegen de proefpersonen in hoeverre ze religieus of spiritueel waren. Ook moesten de proefpersonen vragenlijsten invullen over hun mentale en fysieke gezondheid.

Net zo religieus
Mannen bleken over het algemeen even religieus of spiritueel als vrouwen. En zowel mannen als vrouwen bleken daar baat bij te hebben. Maar de manier waarop en de mate waarin ze er baat bij hadden, verschilde.

WIST U DAT?

…religie in Nederland aan het uitsterven is?

Vrouwen
Zo gingen vrouwen er vooral mentaal op vooruit door dagelijkse spirituele ervaringen (bijvoorbeeld anderen vergeven). Ook het geloof in een hogere macht hielp ze mentaal vooruit.

Mannen
Mannen bleken er ook mentaal op vooruit te gaan, maar halen dat voordeeltje vooral uit het sociale aspect van spiritualiteit en religie. Denk aan de zorg die ze van anderen ontvangen en de komst van de ziekenhuispastoor. Ook gingen mannen er niet alleen mentaal, maar ook fysiek op vooruit.

Het onderzoek bevestigt wat ook andere onderzoeken al concludeerden: mensen zijn gebaat bij spiritualiteit en religie. Dat komt vooral voort uit de indirecte gevolgen van religie en spiritualiteit. Bijvoorbeeld innerlijke rust of sociale contacten die mensen eraan overhouden.

Bronmateriaal

"Spirituality Helps Chronically Ill Men and Women Differently" - Livescience.com
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Vassilena Valchanova (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd