Chirurgische ingreep is slecht voor het klimaat

De gassen die gebruikt worden om patiënten onder zeil te brengen, zijn veel slechter voor het milieu dan gedacht. Dat blijkt uit onderzoek. De narcosegassen die in een jaar tijd in de lucht belanden, hebben dezelfde impact op het klimaat als een miljoen passagiersauto’s. Dus misschien moet u de volgende keer dat u onder het mes gaat, even aan het klimaat denken…

De hoeveelheid gas die in een doorsnee operatie gebruikt wordt, is zeer klein. De onderzoeksresultaten zijn dan ook geen reden om een broodnodige ingreep niet te doen. Maar al die kleine beetjes bij elkaar zijn desalniettemin een probleem.

Isofluraan
De onderzoekers bestudeerden in totaal drie gassen: isofluraan, desfluraan en sevofluraan. Voor de operatie ademen patiënten deze gassen – gemengd met zuurstof of lachgas – in. Maar ons lichaam neemt dat mengsel niet helemaal op. Sterker nog: zo’n 95 procent belandt weer in de atmosfeer. Sevofluraan is het minst slecht voor het milieu en blijft ‘slechts’ twee jaar in de atmosfeer hangen. Desfluraan is de ergste en blijft negen jaar aanwezig.

Miljoen auto’s
Per jaar vinden wereldwijd zo’n 200 miljoen ingrepen plaats waarbij deze gassen gebruikt worden. Al die ingrepen bij elkaar leveren net zoveel gassen op als een miljoen passagiersauto’s.

WIST U DAT…

…klimaatverandering ervoor zorgt dat gevaarlijke chemicaliën vrijkomen?

Broeikasgassen
De onderzoekers concluderen dat de narcosegassen echte broeikasgassen zijn en dus warmte op aarde vast kunnen houden. Een kilo van deze verdovende gassen houdt ongeveer net zoveel warmte vast als 1620 kilo CO2.

Kiezen
Maar lang niet alle gassen blijken een even grote invloed op het klimaat te hebben. “Nu we precies weten welke impact deze gassen op het klimaat hebben, zouden dokters – als dat kan – het gas met de kleinste invloed moeten kiezen,” stelt onderzoeker John Nielsen.

De wetenschappers laten met hun onderzoek zien dat alle kleine beetjes uiteindelijk grote hopen worden. “Men heeft de neiging om het (de narcosegassen, red.) over het hoofd te zien en te stellen dat het een heel klein effect is,” meent expert Dan Jaffe. “Maar feit is dat klimaatverandering is opgebouwd uit miljarden kleine effecten.”

Bronmateriaal

"Surgery may be killer on climate" - News.discovery.com

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd