China heeft 300 jaar nodig om te herstellen van verwoestijning

De woestijn rukt op in China. Ongeveer een kwart van het land is inmiddels in woestijn veranderd of loopt het gevaar binnenkort woestijn te worden. Experts luiden nu de noodklok. De woestijn bedreigt niet alleen dieren en planten, maar ook mensen. En als er geen maatregelen worden genomen, heeft China zeker 300 jaar nodig om de verwoestijning terug te draaien.

De verwoestijning ontstaat onder meer doordat boeren hun land te zwaar belasten. Dieren grazen er tot er letterlijk niets meer is en ook de intensieve akkerbouw put het land uit.

Tekort
De Chinese regering lijkt in te zien dat het zo niet langer kan. De verwoestijning is namelijk niet alleen gevaarlijk voor planten en dieren. Ook de mens kan in de toekomst onder de kale vlaktes gaan lijden. Zo is er steeds minder akkerland voorhanden en daardoor kan in de toekomst een tekort aan voedsel ontstaan. Ook drinkwater kan een schaars goed worden.

Somber
Er zijn dan ook al de nodige maatregelen genomen om de verwoestijning tegen te gaan. Maar volgens Liu Tuo is dat niet genoeg. De ambtenaar is belast met de bestrijding van verwoestijning, maar hij ziet het somber in. “Er is in China ongeveer 1,73 miljoen vierkante kilometer land dat woestijn is geworden en zo’n 530.000 vierkante kilometer daarvan kan teruggewonnen worden.” Op dit moment slaagt China er in om jaarlijks 1,717 vierkante kilometer land te redden. Een simpel rekensommetje leert dat de aanpak van de verwoestijning nog honderden jaren gaat duren. “Ik heb zojuist berekend dat we 300 jaar nodig hebben.”

Klimaatverandering
Tuo benadrukt dat hij er in zijn berekeningen dan nog vanuit gaat dat de situatie niet verslechtert. De kans is groot dat de opwarming van de aarde de verwoestijning een boost geeft en dan duurt het nog langer.

U zou het misschien niet zeggen, maar de foto bovenaan dit artikel is gemaakt in China. Het is een deel van de Gobi-woestijn. Deze woestijn ligt in het westen van China. De meeste verwoestijnde akkers liggen aan de rand van deze woestijn.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd