Chemicaliën de bron van meer kanker en minder sperma?

De kwaliteit van sperma is de laatste jaren sterk teruggelopen. Tegelijkertijd krijgen mannen ook steeds vaker zaadbalkanker. Dat blijkt uit een onderzoek onder Finse mannen die tussen 1979 en 1987 ter wereld kwamen. Volgens de wetenschappers hebben zowel het slechte sperma als de zaadbalkanker één oorzaak: de blootstelling van de man aan diverse chemische stoffen.

De wetenschappers besloten zich in hun onderzoek op Finse mannen te richten, omdat deze de grootste hoeveelheden sperma ter wereld produceren. Het was altijd onduidelijk of dat genetisch bepaald was of te maken had met het feit dat Finnen aan veel minder chemicaliën worden blootgesteld dan mannen elders ter wereld.

Sperma
Al snel bleek dat ook de sperma van de Finnen in hoeveelheid afneemt. De mannen die tussen 1979 en 1981 geboren waren, produceerden zo’n 227 miljoen spermacellen. De mannen uit de jaren 1982 en 1983 moesten het met 202 miljoen cellen doen, terwijl de heren uit 1987 ‘slechts’ 165 miljoen spermacellen produceerden. Ook de kwaliteit nam af.

Zaadbalkanker
Tegelijkertijd nam ook het aantal gevallen van zaadbalkanker toe, zo stelden de onderzoeker vast. Mannen die uit het jaar 1980 stamden, hadden een veel grotere kans op zaadbalkanker dan mannen die rond 1950 ter wereld kwamen.

WIST U DAT…

Leefomgeving
Dat kan geen toeval zijn, zo stellen de onderzoekers in het blad International Journal of Andrology. Alles wijst erop dat zowel de zaadbalkanker als de veranderingen met betrekking tot het sperma te maken hebben met veranderingen in de leefomgeving. De onderzoekers benadrukken dat onderzoek naar die leefomgeving nu niet uit mag blijven.

Het is aannemelijk dat chemicaliën in onze leefomgeving de boosdoener zijn. De meeste mannen zouden met deze chemicaliën in aanraking komen doordat ze in het voedsel zitten. Mogelijk worden jongetjes reeds in de baarmoeder aan de schadelijke stoffen blootgesteld.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd