Cheerleader-effect bestaat echt! Mensen zien er aantrekkelijker uit in een groep dan in hun eentje

cheerleader

Wetenschappers hebben nu bewezen wat vrouwenjager Barney Stinson in de populaire sitcom How I Met Your Mother al op onnavolgbare wijze uitlegde. Mensen zien er veel aantrekkelijker uit wanneer ze deel uitmaken van een groep dan wanneer ze in hun eentje acte de présence geven.

Onderzoekers van de universiteit van California, San Diego lieten proefpersonen foto’s van 100 mensen zien. De proefpersonen kregen de opdracht om aan te geven hoe aantrekkelijk ze die mensen vonden. Soms stonden die mensen alleen op de foto. Soms maakten ze deel uit van een groepje van drie.

Klein effect
De proefpersonen bleken zowel mannen als vrouwen die deel uitmaakten van een groep aantrekkelijker te vinden dan wanneer die mannen en vrouwen alleen op de foto stonden. Iets concreter: gezien worden in een groep kan iemand als het om aantrekkelijkheid gaat van het 49e percentiel naar het 51e percentiel helpen. “Het effect is zeker klein, maar sommigen van ons kunnen alle hulp gebruiken,” grapt één van de onderzoekers. En daarmee is bewezen dat wat Barney Stinson het ‘Cheerleader Effect‘ of de ‘Bruidsmeisjes Paradox‘ of de ‘Spice Girls Samenzwering‘ noemt, echt bestaat.

Hechte groep
Tijdens andere experimenten tonen de onderzoekers aan dat men om aantrekkelijker te lijken geen deel uit hoeft te maken van een heel hechte groep. Wanneer de onderzoekers proefpersonen een collage van vier, negen of zestien foto’s met daarop individuele mensen voorlegde werden de individuen ook hoger beoordeeld dan wanneer de proefpersonen een enkele foto voorgelegd kregen.

Maar hoe komt het dat we mensen aantrekkelijker vinden als we ze met andere mensen zien? Volgens de onderzoekers zijn mensen wanneer ze anderen in een groep zien geneigd om het gemiddelde van de eigenschappen van al die gezichten te zien, waardoor die gezichten gemiddelder lijken. Nu lijkt ‘gemiddeld’ niet zo positief. Maar uit eerdere onderzoeken is gebleken dat ‘gemiddeld’ als het om aantrekkelijkheid gaat, juist goed is. “Gemiddelde gezichten zijn aantrekkelijker,” merkt onderzoeker Drew Walker op. Heel concreet betekent het bijvoorbeeld dat iemand met een breed gezicht en iemand met een smal gezicht wanneer we ze samen zien een gemiddelder gezicht hebben en dus aantrekkelijker zijn. Uit nader onderzoek moet blijken of die boost in aantrekkelijkheid groter is wanneer de groep uit uiterlijk heel verschillende mensen bestaat en kleiner is als een groep bestaat uit mensen met vergelijkbare gezichtskenmerken.

Bronmateriaal

"People seem more attractive in a group than they do apart" - Association for Psychological Science (via Eurekalert.org).
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Johntex (via Wikimedia Commons).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd