CERN vindt nieuw deeltje dat sterk op Higgs lijkt

Meerdere experimenten hebben bewijs gevonden voor de aanwezigheid van een deeltje dat dezelfde massa heeft die we van het langgezochte Higgs-deeltje verwachten. “Het is heel moeilijk om niet opgewonden te raken van deze resultaten,” stelt Sergio Bertolucci, namens CERN.

Het nieuwe deeltje heeft een massa van 125,3 GeV (± 0.6 GeV). “Dit is inderdaad een nieuw deeltje,” bevestigt onderzoeker Joe Incandela. “We weten dat het een boson is en dat het het zwaarste boson die we ooit hebben gevonden, is.”

Standaardmodel
“We stelden vorig jaar dat we in 2012 of een nieuw Higgs-achtig deeltje zouden vinden of het bestaan van het Higgs-deeltje zouden uitsluiten,” vertelt Bertolucci. “Met alle benodigde voorzichtigheid lijkt het er mijns inziens nu toch op dat we ons op een kruispunt bevinden: de observatie van dit deeltje wijst ons de weg voor de toekomst.” De ene weg leidt naar bevestiging van het Standaardmodel. Deze theorie verklaart de structuur van al het materiaal in het universum. Higgs speelt daarin een cruciale rol: het deeltje verklaart bijvoorbeeld waarom materie massa heeft. De andere weg leidt naar verwerping van het Standaardmodel.

Meer

Meer weten over de zoektocht naar Higgs of de grote belangen die met dit deeltje samenhangen? Lees er hier alles over!

Higgs-achtig
We weten dus nog steeds niet zeker of Higgs bestaat, maar we zijn wel een Higgs-achtig deeltje op het spoor. Het enige wat de onderzoekers wel met zekerheid kunnen stellen, is dat ze tijd nodig hebben. “Er is een beetje meer tijd nodig om deze resultaten klaar te stomen voor publicatie,” meent onderzoeker Fabiola Gianotti. “De ontdekking van een deeltje dat consistent is met de Higgs-boson opent deuren naar gedetailleerdere studies en meer statistieken die de eigenschappen van het deeltje vaststellen en licht werpen op andere mysteries van ons universum,” vertelt Rolf Heuer namens CERN, het instituut dat onderzoek deed naar Higgs.

De data die de onderzoekers tijdens de persconferentie presenteerden is in 2011 en 2012 verzameld. De data van 2012 wordt nog geanalyseerd. Pas rond eind juli verwachten onderzoekers die analyse af te kunnen ronden. Later dit jaar hopen ze voldoende data te hebben om vast te kunnen stellen of het waargenomen nieuwe deeltje Higgs is.

Bronmateriaal

"CERN experiments observe particle consistent with long-sought Higgs boson" - MPG.de
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door CERN (via Wikimedia Commons).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd