Causaal redeneren? Appeltje-eitje voor een wolf!

Een wolf is beter in staat om causaal te redeneren dan een hond. Dit blijkt uit meerdere experimenten van biologiestudente Michelle Lampe van de Radboud Universiteit.

Lampe werkte met veertien honden en twaalf gesocialiseerde wolven die onder precies dezelfde omstandigheden leven in het Wolf Science Center in Oostenrijk. Daarnaast zette ze twaalf huishonden in. Tijdens de experimenten zat Lampe achter een tafel met naast haar twee objecten. In één object zat voedsel, in het andere niets. De onderzoeker gebruikte drie verschillende soorten aanwijzigingen en keek of de dieren deze aanwijzigingen oppikten.

Zo maakte Lampe gebruik van communicatieve aanwijzigingen. Ze maakte oogcontact, wees en knikte naar het voedsel. Daarna gaf ze aanwijzingen zonder contact te maken met de dieren. Ze maakte bijvoorbeeld met een reikbeweging duidelijk waar het voedsel te vinden was.

Foto: Caroline Ritter

Tenslotte gaf ze alleen nog causale aanwijzingen. Terwijl zij zich onder de tafel verborg, moesten de dieren aan de hand van fysieke karakteristieken beredeneren in welk object het voedsel zat. Bijvoorbeeld: in een object waar geluid uit komt als het wordt geschud, zit voedsel, en in een object dat geen geluid maakt bij het schudden niet.

Verschillen tussen (huis)honden en wolven. Bron: The effects of domestication and ontogeny on cognition in dogs and wolves
Wolf snapt causale aanwijzingen
Uit het onderzoek blijkt dat wolven causale aanwijzigingen kunnen opvolgen, maar honden niet. In de tabel hiernaast is te zien dat zowel huishonden als de honden in het Wolf Science Center weinig snappen weinig van causale aanwijzingen.

Domesticatie
Maar hoe komt dat dan? Michelle Lampe denkt dat het komt door domesticatie. “Wolven moeten nog wel causale verbanden leggen in de natuur om voedsel te vinden, terwijl honden daarvoor afhankelijk zijn van mensen”, zegt Lampe.

Aanwijzingen via gedrag – dus zonder oogcontact – snappen zowel honden als wolven niet. Voor het eerst is aangetoond dat gesocialiseerde wolven bepaalde communicatieve aanwijzigingen net zo goed begrijpen als honden. Dit verklaart waarom honden zo gemakkelijk konden worden gedomesticeerd.

“Tijdens domesticatie selecteer je op een gewilde eigenschap zoals tamheid, maar dat blijkt ook invloed te kunnen hebben op cognitieve eigenschappen,” vervolgt Lampe. “Die informatie is interessant voor onderzoek naar wilde dieren, maar ook naar huisdieren die weer verwilderen, zoals straathonden.”

Scientific Reports
Het paper is te lezen in het wetenschappelijke vakblad Scientific Reports.

Bronmateriaal

"The effects of domestication and ontogeny on cognition in dogs and wolves" - Scientific Reports

Afbeelding bovenaan dit artikel: Caroline Ritter / Via Radboud Universiteit

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd