Burn-out is aantoonbaar in de hersenen

Tot nu toe konden doktoren een patiënt met een burnout moeilijk vaststellen. Wist u dat een patiënt met een burn-out in veel landen niet wordt erkend? Deze tijd lijkt voorbij, want Nijmeegse onderzoekers vonden voor het eerst verschillen in de hersenactiviteit tussen gezonde mensen en mensen met een burn-out.

De wetenschappers van de Radboud Universiteit gebruikten een kleine groep mensen om het effect te meten. De proefpersonen werkten mee aan diverse neuropsychologische en EEG-testen. Zo werd de spontane activiteit gemeten in ontspannen toestand wanneer de proefpersonen rustig hun ogen open hadden en sloten. Bij beide groepen was een mooi ritmisch en evenwichtig golvenpatroon zichtbaar in de vorm van alfa-golven (8-12 Hz golven, die vooral optreden bij ontspannenheid). De piekfrequentie van dit ritme lag echter lager bij de burn- outgroep. Dit wijst op een geringere bereidheid of mogelijkheid om zich mentaal in te spannen.

Een tweede test, waarbij de deelnemers een serie tonen te horen kreeg die af en toe werd onderbroken door een afwijkende toon, liet ook duidelijke verschillen zien tussen de twee groepen. Er werden afwijkingen gevonden in de P300, een opgewekte hersengolf. Deze golf was bij de burn-outpatiënten vlakker: ze reageerden minder sterk op de afwijkende toon. Zo’n afgevlakte golf komt ook voor bij depressieven, maar anders dan bij burn-outpatiënten kennen die geen vroege piek van de P300.

Dit wijst erop dat burn-outpatiënten moeite hebben om informatie automatisch te verwerken. De binnenkomende prikkers worden door de patiënt meer bewust verwerkt, wat meer mentale inspanning vergt. Daar komt de vermoeidheid van een burn-out misschien vandaan.

“Dit is een belangrijk resultaat”, vindt neurowetenschappper Gilles van Luijtelaar. Hij hoopt dat het onderzoek gepubliceerd wordt in een Amerikaanse tijdschrift. “In de VS wordt burn-out niet erkend als ziekte. Nu psychiaters daar kennis nemen van deze objectieve maat, zullen patiënten herkend en beter behandeld kunnen worden.” Wel benadrukken de auteurs dat het gaat om een eerste onderzoek in een kleine groep. Het onderzoek heeft – zoals dat gaat in de wetenschap – een vervolg nodig in een grotere groep.

Bronmateriaal

Radboud Universiteit

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd