Brul en ik weet of je sterker bent dan ik

Nieuw onderzoek suggereert dat we uit het gebrul van mensen af kunnen leiden of ze groter en sterker zijn dan wij.

Dat concluderen onderzoekers in het blad iScience. Ze baseren zich op een experiment. Een aantal mannen en vrouwen kreeg opdracht om een agressieve brul te laten horen of op agressieve toon te spreken. Ook werd de kracht van hun bovenlichaam en de lengte van deze mannen en vrouwen vastgesteld. Vervolgens kreeg een tweede groep mensen de opgenomen kreten van de mannen en vrouwen te horen. Zij moesten op basis van die geluiden aangeven of degene die ze hoorden sterker en groter was dan zijzelf. En dat ging die mensen behoorlijk goed af.

Relevant
“Eerdere studies hebben aangetoond dat mensen de lengte en kracht van een persoon in kunnen schatten op basis van diens stem, maar dat ze daar niet heel goed in zijn,” vertelt onderzoeker Jordan Raine. “Maar niemand heeft ooit nog onderzocht in hoeverre mensen kunnen beoordelen of iemand sterker of zwakker is dan zijzelf: een oordeel dat relevanter moet zijn geweest voor de overlevingskansen van onze voorouders dan het beoordelen van de absolute kracht en omvang van iemand anders (op basis van diens stem, red.).”

Vrij accuraat
Mannelijke luisteraars bleken mannen en vrouwen die sterker waren dan zijzelf in 88% van de gevallen op basis van hun gebrul te kunnen aanwijzen. Wat verder wel opviel is dat luisteraars mannen sterker inschatten wanneer ze hun gebrul hoorden dan wanneer ze diezelfde mannen agressief hoorden spreken. Het wijst er sterk op dat brullen een functie hebben; ze zorgen ervoor dat de man krachtiger overkomt dan hij is. “Wanneer andere dieren kreten produceren, hebben ze daar een reden voor,” stelt Raine. “Ze vertellen iets over zichzelf, hetzij over hun fysieke of interne toestand. En die informatie klopt vaak. Maar onze studie laat zien dat kreten ook bedoeld kunnen zijn om bepaalde eigenschappen te overdrijven. Mensen zijn uniek, omdat ze in staat zijn om complexe concepten en emoties met spraak over te brengen, maar we produceren nog steeds een breed scala aan non-verbale vocalisaties en onze resultaten suggereren dat we met deze geluiden informatie overbrengen zoals ook andere zoogdieren dat doen. Dus wanneer je de volgende keer een brul hoort in een Game of Thrones-gevechtsscène weet dan dat het meer is dan een geluid: het vertelt iets over de fysieke eigenschappen van die persoon en is een methode om degenen die binnen bereik zijn te beïnvloeden.”

Vrouwen onderschatten zichzelf
Ook interessant is dat vrouwen geneigd waren om de kracht van mannen te overschatten. Wanneer een brullende man net zo sterk of zwakker was dan de luisterende vrouw, was die vrouw toch nog geneigd om de man als sterker te beoordelen. Het zou volgens de onderzoekers te herleiden zijn naar het feit dat vrouwen geneigd zijn hun eigen vaardigheden te onderschatten (terwijl mannen die doorgaans juist overschatten).

De onderzoekers zijn nog niet klaar met hun onderzoek naar menselijke kreten. Zo bestuderen ze momenteel onder meer de structuur en functie van de kreten die we slaken wanneer we pijn hebben.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd