Brein van vrouwen blijkt veel actiever te zijn dan dat van mannen

Het onderzoek kan bijvoorbeeld helpen verklaren waarom vrouwen een grotere kans op Alzheimer hebben dan mannen.

Wetenschappers bestudeerden meer dan 46.000 SPECT-scans die in negen verschillende klinieken waren gemaakt. Met behulp van deze scans werd de bloedstroom in het brein van 119 gezonde mensen en 26.683 mensen met psychiatrische problemen (van ADHD tot stemmingswisselingen en van bipolaire stoornissen tot schizofrenie) inzichtelijk gemaakt. En die bloedstroom vertelt weer meer over de activiteit in specifieke delen van de hersenen. De scans waren gemaakt terwijl proefpersonen rustten of verschillende cognitieve taken uitvoerden.

Actiever brein
Uit het onderzoek blijkt dat de meeste hersengebieden van vrouwen significant actiever zijn dan die van mannen. Dat gold met name voor de prefrontale cortex – een deel van het brein dat van belang is voor de concentratie en impulsbeheersing – en het limbisch systeem – een deel van het brein dat betrokken is bij emoties en angst. De visuele en coördinerende hersengebieden waren bij de mannen weer meer actief.

Belangrijk onderzoek
“Dit is een heel belangrijk onderzoek,” stelt onderzoeker DAniel G. Amen. De studie geeft meer inzicht in de verschillen die er zijn tussen de hersenen van mannen en de hersenen van vrouwen. “De kwantificeerbare verschillen die we tussen mannen en vrouwen geïdentificeerd hebben, zijn belangrijk voor het begrijpen van het op geslacht gebaseerde risico op hersenstoornissen zoals de ziekte van Alzheimer.” Onderzoek wijst bijvoorbeeld uit dat Alzheimer vaker voorkomt onder vrouwen. Bovendien blijken vrouwen vatbaarder te zijn voor depressies en angststoornissen, terwijl ADHD en antisociale gedragsstoornissen bijvoorbeeld weer veel vaker onder mannen voorkomen.

Verklaringen
Het onderzoek kan bovendien een aantal verschillen tussen het gedrag van mannen en vrouwen helpen verklaren. Zo is op basis van de hersenactiviteit goed te verklaren waarom vrouwen empathischer zijn en meer zelfcontrole hebben. De verhoogde bloedstroom in het limbische systeem kan weer deels verklaren waarom vrouwen vatbaarder zijn voor angst, depressie, slapeloosheid en eetstoornissen, zo stellen de onderzoekers in het blad Journal of Alzheimer Disease. Het onderzoek opent de deur naar een beter begrip van de verschillen die er tussen het brein van mannen en vrouwen zijn. En kan uiteindelijk leiden tot behandelingen op maat, waarbij het brein van mannen net iets anders wordt aangepakt dan dat van vrouwen.

Overigens tonen steeds meer onderzoeken aan dat organen die in het mannenlijf zitten lang niet altijd vergelijkbaar zijn met dezelfde organen in het vrouwenlijf. Zo blijkt het hart van mannen bijvoorbeeld net iets anders te verouderen dan dat van vrouwen en kan een hartinfarct bij vrouwen gepaard gaan met heel andere symptomen dan bij mannen. Ook hebben onderzoekers aangetoond dat het mannenbrein een andere bedrading heeft dan het vrouwenbrein. Het laat zien hoe belangrijk het is om man- en vrouwverschillen in alle fases van wetenschappelijk onderzoek mee te nemen. Iets waarvoor Ineke Klinge, universitair hoofddocent Gender Medicine aan de Universiteit Maastricht in 2014 in een interview met Scientias.nl al pleitte.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd