Ons brein verwerkt kleine getallen op een andere plek dan grote getallen

Experimenten tonen aan dat kleine getallen aan de rechterzijde van het brein verwerkt worden, terwijl grote getallen links worden verwerkt.

Ons brein is onder te verdelen in twee helften. De linkerhelft regelt alles aan de rechterzijde van je lijf en de rechterhelft regelt alles aan de linkerzijde van je lijf. Dus: als je rechtshandig bent, is er doorgaans meer activiteit in de linkerzijde van je brein.

Beroerte
Maar waar in je hersenen worden nu precies grote en kleine getallen verwerkt? Observaties van mensen die een beroerte hadden gehad – en waarbij vaak het rechterdeel van het brein beschadigd was geraakt – suggereerden dat het antwoord niet zo eenduidig was. De observaties wezen er namelijk op dat grote en kleine getallen elk in een ander deel van het brein werden verwerkt.

Experimenten
“Naar aanleiding van die inzichten wilden we achterhalen hoe het brein exact getallen verwerkt,” vertelt onderzoeker Qadeer Arshad, verbonden aan Imperial College London. Arshad en collega’s verzamelden een aantal gezonde proefpersonen en deactiveerden beurtelings het linker- of rechterdeel van het brein. Vervolgens ondergingen de proefpersonen een aantal experimenten. Zo kregen ze bijvoorbeeld twee getallen te zien en moesten ze aangeven welk getal precies tussen die twee getallen inzat. Of de proefpersonen kregen opdracht om een klok met daarop getallen te tekenen.

“Dus als je naar de klok kijkt, worden de getallen 1 tot en met 6 aan de rechterzijde van het brein verwerkt en 6 tot en met 12 aan de linkerzijde”

De resultaten
Wanneer de onderzoekers ervoor zorgden dat de rechterzijde van het brein actiever was en vervolgens vroegen welk getal precies tussen 50 en 100 inzat, noemden de proefpersonen vaak een getal onder de 75, bijvoorbeeld 65. Maar wanneer de onderzoekers ervoor zorgden dat de linkerzijde van het brein actiever was en vroegen welk getal precies tussen 50 en 100 inzat, dan noemden de proefpersonen een getal boven de 75. En wanneer de onderzoekers ervoor zorgden dat het rechterdeel van het brein actiever was en de proefpersonen een klok lieten tekenen, tekenden de proefpersonen de getallen 1 tot en met 6 groter en met meer ruimte ertussen. Wanneer het linkerdeel van het brein actiever was, werden de getallen 6 tot en met 12 groter getekend.

Dominant

Doorgaans is één van je twee hersendelen dominanter dan het andere. Nieuwsgierig welk hersendeel in jouw geval dominanter is? Dat kun je volgens Arshad achterhalen met getallen. “Als iemand je vraagt om snel het getal dat exact tussen twee getallen – laten we zeggen 22 en 46 – inzit, te noemen en je overschat het middelste getal (34), dan is jouw linkerhersenhelft actiever dan die van iemand die zegt dat 31 het middelste getal is.”

Context
“We ontdekten dat de linkerzijde van het brein grote getallen verwerkt en de rechterzijde kleine getallen,” vertelt Arshad. “Dus als je naar de klok kijkt, worden de getallen 1 tot en met 6 aan de rechterzijde van het brein verwerkt en 6 tot en met 12 aan de linkerzijde.” Arshad benadrukt overigens dat context heel belangrijk is: het ene getal is misschien klein in de ene situatie en groot in de andere en afhankelijk van die context wordt het links of rechts verwerkt. “Als iemand kijkt naar getallen tussen de 50 en 100, dan zal het getal 80 waarschijnlijk aan de linkerzijde van het brein worden verwerkt. Maar als iemand kijkt naar getallen tussen de 50 en 300 dan is 80 een klein getal en wordt het rechts verwerkt.”

De onderzoekers hopen dat hun studie kan leiden tot doeltreffende behandelingen voor mensen die moeite hebben om getallen te verwerken. “De volgende stap is onderzoeken hoe het brein omgaat met grote, complexe berekeningen.”

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd