Brein van mens met specifiek supergeheugen is ietsje anders

Wist u dat er mensen zijn die zich elk moment van hun leven vanaf hun tiende levensjaar kunnen herinneren? En dat is nu deels te verklaren: hun brein is ietsje anders dan dat van ons.

Velen van ons hebben vaak al moeite om zich te herinneren wat ze gisteren gegeten hebben. Of wat ze eergisteren voor kleding droegen. Maar mensen met hyperthymesia kennen dat probleem niet. Zij kunnen zich vrijwel elk moment dat zich vanaf hun tiende levensjaar heeft voorgedaan, herinneren. Zoals velen van ons precies weten waar ze waren of wat ze aan het doen waren toen de Twin Towers werden aangevallen, zo weten deze mensen van vrijwel iedere dag waar ze waren en wat ze deden.

Verschillen
Voor het eerst hebben wetenschappers nu meerdere mensen met hyperthymesia bestudeerd en de resultaten in een wetenschappelijk paper gepubliceerd. Uit het onderzoek blijkt dat het brein van deze mensen met een supergeheugen ietsje anders is dan ons brein. De onderzoekers troffen bij alle mensen met hyperthymesia variaties in negen delen van hun brein aan. De meeste verschillen traden op in het deel van het brein dat betrokken is bij het autobiografische geheugen en dus alle dingen die onszelf betreffen, onthoudt.

WIST U DAT…

Alleen persoonlijk
De onderzoekers lieten de proefpersonen ook geheugentestjes doen. De resultaten daarvan zijn opvallend. Zo scoorden de proefpersonen daarin niet beter dan een controlegroep. Totdat de geheugentest over het persoonlijk leven (na het tiende levensjaar) van de proefpersonen ging. “Zij (de proefpersonen met hyperthymesia) waren aanzienlijk beter in het herinneren van details omtrent hun levens,” concludeert onderzoeker James McGaugh. “Dit zijn geen allround geheugenexperts. Ze zijn heel anders dan de gebruikelijke geheugenkampioenen die pi tot vele cijfers achter de komma kennen of andere lange rijen nummers kunnen onthouden. Het maakt dit project heel interessant: we zoomen in op een hele specifieke vorm van het geheugen.”

Verzameling
De onderzoekers ontdekten ook dat opvallend veel mensen met hyperthymesia een obsessieve drang hebben om dingen te verzamelen. Diverse proefpersonen bleken grote collecties objecten (bijvoorbeeld schoenen, postzegels of tijdschriften) te hebben en deze heel gedetailleerd te catalogiseren. Onduidelijk is nog of dit samenhangt met hun opmerkelijk gedetailleerde autobiografische geheugen. “We zijn net Sherlock Holmes. We zoeken naar aanwijzingen in een heel nieuw onderzoeksgebied.”

De onderzoekers hopen hun studie voort te kunnen zetten. Zo willen ze graag achterhalen waardoor hyperthymesia veroorzaakt wordt. Zijn het de genen? Of is het een verandering op moleculair niveau?

Bronmateriaal

"Brains Are Different in People With Highly Superior Autobiographical Memory" - University of California - Irvine (via Sciencedaily.com).
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Filosofias filosoficas (via Wikimedia Commons).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd