Brein mishandeld kind lijkt op brein soldaat

De hersenen van kinderen die mishandeld zijn, vertonen veel overeenkomsten met het brein van uitgezonden soldaten, zo blijkt.

Net als soldaten die echt gevochten hebben, reageert het brein van mishandelde kinderen heel sterk op signalen van pijn en gevaar. Dat stellen onderzoekers in het blad Current Biology.

Experiment
Ze baseren hun conclusies op experimenten met 43 kinderen die thuis wel eens mishandeld zijn. De kinderen kregen plaatjes te zien van verdrietige of boze gezichten. Terwijl ze daar naar keken, werden hun hersenen gescand. Een groep van 23 kinderen die nog nooit mishandeld waren, nam ook deel aan het experiment.

WIST U DAT?

…het brein van een psychopaat wat verbindingen mist?

Angst
Er bleken grote verschillen te zijn tussen het brein van de mishandelde kinderen en het brein van kinderen die nog nooit mishandeld waren. Wanneer de mishandelde kinderen een angstig gezichtje zagen, reageerden de delen van de hersenen die betrokken zijn bij het verwerken van pijn en bedreigingen sterk. Datzelfde is in het verleden waargenomen bij soldaten die gevochten hebben.

Voorbereiding
Dat het brein zo verandert, is ergens logisch. In een omgeving waar mensen met pijn en bedreiging te maken krijgen, is ons brein erbij gebaat om zich daar op voor te bereiden. Het helpt kinderen, maar ook soldaten om het gevaar te vermijden of er in ieder geval zo adequaat mogelijk op te reageren.

Maar wanneer het brein zo blijft reageren terwijl er geen bedreiging meer is, kunnen kinderen of soldaten in de problemen komen. Ze kunnen namelijk niet omgaan met stress of gevoelens van angst. De onderzoekers denken dat deze veranderingen in de hersenen echter wel aan te pakken zijn. Met dit onderzoek als startpunt willen ze dat nu gaan onderzoeken.

Bronmateriaal

"How Abuse Changes a Child’s Brain" - Wired.com
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Spc. Eric M. McKeeby / MATEUS_27:24&25 (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd