Brein blijft afwijkend na een depressie

neurons2

Heeft u wel eens een depressie gehad? De kans dat u er nog een keer last van krijgt, is hierdoor vergroot en dat komt wellicht door de blijvende veranderingen van uw hersenen.

Bij iedereen blijft positieve informatie minder goed hangen dan negatieve. Maar wanneer u eerder een depressie had, onthoudt u positieve informatie hierna nog minder goed. Dat stelt Jennifer Fee Arnold na haar onderzoek aan het UMC St. Radboud.

Met een depressie kunt u emoties vaak anders ervaren en dingen moeilijk onthouden. Wanneer de depressie ‘opgelost’ is, nemen mensen echter nog steeds moeilijker positieve informatie op. “Daardoor komen ze in een vicieuze cirkel terecht,” zegt Arnold. Dat depressieve mensen makkelijker negatieve dan positieve informatie onthouden zou kunnen leiden tot een langere depressie en de kans op nog een depressie verhogen. De onderzoekster vertelt dat na één depressie de kans op terugval 30 procent groter is, na twee depressies is dat zelfs 75 procent en na een derde 90 procent!

Woordgeheugen
Voor haar onderzoek testte Arnold voormalig depressieve patiënten en gezonde mensen op hun bewuste en onbewuste emotionele woordgeheugen met fMRI scans en gedragsonderzoek. Gezonde vrouwen maakten woordfragmenten af terwijl ze in neutrale stemming verkeerden of in een positieve of negatieve stemming waren gebracht door filmfragmenten. Personen in neutrale stemming maakten fragmenten van emotionele woorden zoals ‘massamoord’ of ‘liefde’ vaker goed af dan die van neutrale woorden zoals ‘wijsvinger’. Na het zien van delen van de Holocaustfilm Sophie’s Choice verwerkten de personen gemakkelijker negatieve woorden. Na het zien van fragmenten uit Happy Feet werden de positieve woorden echter minder vaak goed afgemaakt dan neutrale woorden.

Afwijkende activiteit
Na deze woordtest werden de gezonde en de voormalig depressieve patiënten (wederom) in een vrolijke of sombere stemming gebracht en gaven zij onder een MRI scanner aan welke woorden zij zich konden herinneren van een lijst emotionele woorden (positief en negatief dus) die zij eerder te zien kregen. De scanresultaten van de gezonde deelnemers toonden dat prefrontale hersengebieden een rol spelen bij het onthouden van emotionele informatie, maar dat dit wel afhankelijk is van de overeenkomst met de stemming waarin iemand verkeert. Bij de voormalig depressieve patiënten zag Arnold meer activiteit in het fronto-limbische circuit (draagt bij aan impulscontrole en affectregulering). “Hierdoor hebben zij mogelijk meer moeite om positieve informatie te onthouden dan gezonde deelnemers.”

Veranderde hersenstructuur
Ook in de hersenstructuur zag de onderzoekster veranderingen. “Tijdens een depressie is de amygdala, het emotiegebied in de hersenen, vergroot en hyperactief. De volumes waren niet afwijkend van gezonde proefpersonen, maar er waren nog wel functionele afwijkingen in de microstructuur.” De microstructuur van de mediaal prefrontale cortex was ook veranderd.

Dat na herstel het verwerken van positieve informatie nog steeds moeilijk is door de veranderde activering van hersendelen, toont aan hoe hardnekkig depressies zijn.

Bronmateriaal

" Hersenen vertonen nog steeds afwijkingen na een depressie" – UMC St. Radboud.
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Methoxroxy (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd