Brein actief na onbewust zien van seksuele beelden

Ook seksuele beelden die we onbewust waarnemen zorgen ervoor dat ons brein (en dan met name de beloningsgebieden) actief wordt.

Dat schrijven onder andere Leidse wetenschappers in het blad Neuropsychopharmacology. Ze baseren hun conclusies op experimenten met mannen.

Dopamine
De groep mannelijke proefpersonen werd in drieën gedeeld. De ene groep kreeg L-dopa. Dit is een stof die dopamine stimuleert. De andere groep kreeg haloperidol, een stof die dopamine afremt. De derde groep was een controlegroep en deze kreeg een placebo.

Afbeelding
Vervolgens kregen alledrie de groepen in een MRI-scanner afbeeldingen te zien. Die afbeeldingen waren neutraal, seksueel getint of negatief en verschenen maar heel kort, slechts 26 milliseconden. Dat is te kort om ze bewust waar te nemen.

WIST U DAT…

…er spinnen zijn die betalen voor seks?

Activiteit
En toch werd het brein in reactie op de seksuele beelden actief. En dan met name de beloningsgebieden in de hersenen. “Het brein staat dus al in de startblokken direct na het onbewust waarnemen van seksuele stimuli,” concludeert onderzoeker Nicole Oei namens het Leids Universitair Medisch Centrum.

De mannen die L-DOPA slikten, vertoonden veel meer hersenactiviteit dan de mannen die haloperidol slikten. En dat is heel interessant: het bewijst namelijk dat het mogelijk is om met medicijnen het verlangen naar seks al in een heel vroeg stadium te vergroten of te verkleinen. En wel door de toename van dopamine te stimuleren of af te remmen. Het onderzoek kan dan ook wel eens leiden tot betere behandelmethodes voor mensen die te veel of te weinig zin in seks hebben.

Bronmateriaal

"Onbewust kijken naar seksuele beelden activeert het brein" - LUMC.nl
Het schilderij bovenaan dit artikel is gemaakt door William-Adolphe Bouguereau.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd