Bouwblokken van leven binnen bereik van Curiosity?

Als er sporen van leven op Mars zijn, dan kan Marsrover Curiosity er waarschijnlijk bij. Dat is de conclusie van een nieuw onderzoek. Organische moleculen zouden zich niet al te diep onder het oppervlak bevinden.

Marsrover Curiosity is nu nog onderweg naar Mars, maar zal daar begin augustus aankomen. De belangrijkste missie van de Marsrover is zoeken naar sporen van leven. De Marsrover beperkt zich daarbij niet tot alles wat zich boven de grond afspeelt. Curiosity kan ook een kijkje nemen onder de grond. In tegenstelling tot andere Marsrovers die enkel losliggende grond bestudeerden, kan Curiosity tot een diepte van zo’n vijf centimeter in grond en steen boren.

Diepte
Onderzoekers vroegen zich af of dat diep genoeg is. Om dat uit te zoeken, startten ze een studie. Ze richtten zich daarbij op organische en complexe organische moleculen. De laatstgenoemde moleculen zijn lastiger te vinden, omdat ze heel kwetsbaar zijn voor kosmische straling. Eenvoudigere organische moleculen zijn wat dat betreft waarschijnlijk gemakkelijker te vinden, maar ze vormen geen overtuigend bewijs voor leven op Mars. De moleculen kunnen namelijk ook door meteorieten op Mars zijn terechtgekomen.

WIST U DAT…

Vijf centimeter
De enige manier waarop complexe organische moleculen kunnen overleven, is als ze afgeschermd worden en dus niet direct aan kosmische straling worden blootgesteld. Willen we intacte complexe organische moleculen vinden, dan zullen we onder de grond moeten kijken. Maar hoe diep? De toplaag (2 centimeter dik) zal geen complexe organische moleculen bevatten, zo stellen de onderzoekers. Deze wordt namelijk nog blootgesteld aan flink wat straling. Die straling zal – zeker in een tijdsbestek van ongeveer één miljard jaar – alle organische moleculen vernietigen. Iets dieper dan misschien? Binnen vijf tot tien centimeter is de straling al veel minder. De straling is er nog wel extreem, maar simpele organische moleculen moeten hier voor kunnen komen. En op sommige plaatsen – bijvoorbeeld jonge kraters – kunnen ook de complexe bouwblokken van leven wel eens bewaard zijn gebleven.

Nog niet gevonden
“De grote uitdaging is het feit dat vorige Marsrovers geen organisch materiaal hebben gevonden,” legt onderzoeker Alexander Pavlov uit. “We weten dat er organisch materiaal moet zijn, maar we kunnen het niet vinden.” Dit onderzoek verklaart dat: we hebben nog niet diep genoeg gekeken. Mars wordt voortdurend gebombardeerd door hele kleine meteoren en stofdeeltjes die genoeg organische deeltjes in zich hebben. Die deeltjes moeten zich ergens op Mars bevinden.

De beste plaats om naar complexe organische moleculen op zoek te gaan, is dus in jonge kraters (jonger dan tien miljoen jaar). “Wanneer je de kans hebt om te boren, moet je deze niet verspillen door naar perfect bewaard gebleven landschappen te gaan. Je moet naar frisse kraters, want daar is de kans dat er complexe organische moleculen worden gevonden, waarschijnlijk groter.” Curiosity landt volgende maand in de Gale-krater: een 3,5 miljard jaar oude krater. Onduidelijk is nog of zich in deze krater jongere kraters bevinden.

Bronmateriaal

"Life's molecules could lie within reach of Mars Curiosity rover" - AGU.org
De afbeelding bovenaan dit artikel is gemaakt door NASA / JPL.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd