Bots op Wikipedia hebben wel eens ruzie

Op Wikipedia worden artikelen regelmatig bewerkt door verschillende gebruikers. Wanneer iemand het niet eens is met een wijziging, kan hij een oudere versie herstellen. Dit levert soms conflicten op. Ook bots hebben onderling wel eens een akkefietje.

Van alle auteurs op Wikipedia is 0,1% een bot. Een bot – oftewel een software robot – verbeteren artikelen op Wikipedia. Zo controleren bots of een artikel geen spelfouten bevat, plaatsen ze automatisch links en importeren ze content. Er zijn ook andere bots die geen artikelen aanpassen, maar wel data identificeren en vaststellen of het copyright wordt geschonden.

De wetenschappers observeerden hoe bots op dertien verschillende talenversies van Wikipedia digitaal met elkaar op de vuist gingen. Daarvoor analyseerden zij gegevens tussen 2001 en 2011.

Verschillen tussen landen
Wat blijkt: op de Duitse versie van Wikipedia hebben bots de minste conflicten. In tien jaar tijd verwijderden de bots slechts 24 keer het werk van andere bots. Daar verloopt de samenwerking tussen bots dus vrij goed. Op de Portugese Wikipedia is het een slagveld. Een bot ligt daar in tien jaar tijd gemiddeld 185 keer in de clinch met een andere bot. Op de Engelse Wikipedia gebeurde het 105 keer. Dat is nog steeds gemiddeld drie keer vaker dan de gemiddelde menselijke gebruiker op Wikipedia.

Nederland
En hoe is het dan op de Nederlandse Wikipedia? Dat is helaas niet duidelijk, want de onderzoekers hebben de Nederlandse Wikipedia niet geanalyseerd.

Geen emoties
Een kleine kanttekening: de onderzoekers hebben het iedere keer of ruzies en conflicten, maar een bot is natuurlijk een computer en heeft dus geen emoties. Het schrappen van content is het resultaat van complexe interacties.

Kleine taalgebieden
In het paper melden de onderzoekers dat bots actiever zijn in kleinere taalgebieden, waarschijnlijk omdat er op de Engelse Wikipedia genoeg auteurs zijn die schrijven. Daarnaast blijkt dat mensen sneller reageren dan bots. Mogelijk komt dit om mensen programma’s gebruiken om live veranderingen te traceren en kunnen zij hierdoor sneller reageren dan bots.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd