Botje kan Filipijnse geschiedenis veranderen

Archeologen hebben in grotten op de Filipijnen een klein bot van een mens gevonden. Niets bijzonders, ware het niet dat dit bot aantoont dat de mens het eilandenrijk 20.000 jaar eerder dan gedacht enterde! De tabonmens is daarmee niet langer de eerste die hier de dienst uitmaakte.

Het botje is het derde middenvoetsbeentje van een rechtervoet en werd al in 2007 ontdekt. Nu blijkt echter pas uit nader onderzoek dat het botje zeker zo’n 67.000 jaar oud is. “Dat maakt dit tot de oudste menselijke resten die ooit op de Filipijnen gevonden zijn,” vertelt onderzoeker Taj Vitales.

Tabonmens
Voordat dit botje werd gevonden, ging men ervan uit dat de tabonmens de Filipijnen ontdekte en enterde. Het oudste botje van de tabonmens dat ooit op de eilanden is gevonden, is echter ‘slechts’ 47.000 jaar oud. En dus steekt de nieuwste vondst de tabonmens naar de kroon. “Het doorbreekt alle grenzen,” meent archeoloog Armand Mijares.

Homo sapiens?
Het is nog onduidelijk of het botje een restant van een man of een vrouw is. Het is zelfs twijfelachtig of het wel om een homo sapiens gaat. Het zou ook een homo habilis of een homo florensiensis kunnen zijn. Nader onderzoek moet hier duidelijkheid over verstrekken.

Jager
Voorlopig spreken de wetenschappers dit nieuwe eerste Filipijnse volk aan met Callaoman. In de buurt van de restanten van deze Callaoman zijn ook botten van herten en wilde beren gevonden. Deze botten waren met messen bewerkt. Dat wijst erop dat de Callaoman een jager was en over verschillende gereedschappen beschikte.

De Filipijnen waren ten tijde van de Callaoman al eilanden. Het volk moet dan ook beschikt hebben over vlotten om het eiland te bereiken. Waar ze vandaan kwamen, is onduidelijk. Vaststaat dat de Callaoman wel enkele kenmerken met de Aeto – een Filipijns volk – delen.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd