Borstvoeding stimuleert mensen hogerop te komen

  baby2

  Kinderen die als baby borstvoeding kregen, beklimmen eerder de sociale ladder dan kinderen die als baby geen borstvoeding kregen. Van de sociale ladder afglijden gebeurt de met de borst gevoede kinderen ook minder snel. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek.

  Het is bekend dat het geven van borstvoeding een aantal voordelen biedt voor de ontwikkeling van kinderen. “Zowel de bestanddelen van moedermelk en het borstvoeding geven zelf zijn hierbij van invloed,” vertellen de onderzoekers van University College London. Borstvoeding houdt verband met hoe kinderen zich ontwikkelen. Dit heeft ook een uitwerking op de beroepsmatige ontwikkeling van volwassenen. “Wij vroegen ons af of het geven van borstvoeding ook gevolgen heeft voor de sociale mobiliteit,” zeggen de onderzoekers.

  Onderzoek
  De onderzoekers pluisden door gegevens van ruim 34.000 mensen uit Engeland, Schotland en Wales. 17.419 mensen waren geboren in eenzelfde week in 1958 en 16.771 mensen waren geboren in eenzelfde week in 1970. De onderzoekers vergeleken de sociale status van de mensen op een leeftijd van vijf en op volwassen leeftijd van 33 of 34. Daarnaast noteerden de onderzoekers of de deelnemers wel of geen borstvoeding hadden gehad. De sociale status van de deelnemers werd ingedeeld in: ongeschoold, semi-geschoold, beroepsmatig, of bestuurlijk. De onderzoekers hielden ook rekening met veel andere factoren die op de sociale status van invloed konden zijn. Om de paar jaar stelden zij deze met tussentijdse onderzoeken vast. Zo stelden zij bijvoorbeeld met tests de cognitieve breinontwikkeling en het stressniveau van de kinderen op tien- of elfjarige leeftijd vast.

  Tijden veranderen
  Wat opviel was dat er veel minder kinderen borstvoeding kregen in 1970 (36 procent) dan in 1958 (68 procent). De sociale mobiliteit veranderde sowieso ook in de loop der tijd. Zo hadden de mensen die in 1970 geboren werden meer kans dan de geborenen in 1958 om zich opwaarts te bewegen op de sociale ladder en minder kans om juister lager op die ladder te belanden.

  Sociale ladder
  Toch, met al die andere factoren meegenomen, waren de mensen die als baby borstvoeding kregen meer in staat de sociale ladder te beklimmen dan degenen die geen borstvoeding hadden gehad. Dit gold zowel voor de geborenen in 1958 als die in 1970. Uit beide groepen bleek dat de kinderen die borstvoeding hadden gehad, 24 procent vaker zich omhoog hadden gewerkt op de sociale ladder dan de niet met de borst gevoede kinderen. De kans dat kinderen juist van de ladder af zouden glijden werd door borstvoeding met 20 procent verlaagd. Ook bleek dat de kinderen die borstvoeding hadden gehad, minder stress en een betere breinontwikkeling hadden aan het begin van hun tienerjaren. Dit verhoogde met 36 procent de kans dat iemand zich omhoog bewoog op de sociale ladder. Hiermee suggereren de onderzoekers dat borstvoeding een reeks goede ontwikkelingen in gang zet die ook nog in de volwassenheid hun invloed uitoefenen. Wat de meeste invloed heeft: de voedingsstoffen in de borstmelk of het intiemere contact met de moeder tijdens borstvoeding, durven de onderzoekers niet te stellen. “Misschien is het de combinatie van fysiek contact en de beste voedingsstoffen die voor de groei en ontwikkeling van de hersenen zorgen, die tot betere resultaten leiden,” stellen zij in hun onderzoek in Archives of Disease in Childhood.

  Bronmateriaal

  " Breastfeeding boosts ability to climb social ladder " – International Centre for Lifecourse Studies, University College London.
  De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door christina rutz (cc via Flickr.com).

  Fout gevonden?

  VanafHier.nl

  Een community van  

  Voor jou geselecteerd