Borneose orang-oetan wordt nu echt met uitsterven bedreigd

De IUCN Rode Lijst van bedreigde soorten heeft een update ondergaan en luidt onder meer de noodklok als het gaat om de grootste vis ter wereld – de walvishaai – en de Borneose orang-oetan.

Tot voor kort behoorde de Borneose orang-oetan nog tot de bedreigde diersoorten. Maar na de update van de IUCN Rode lijst van bedreigde diersoorten is dat veranderd. Nu treffen we de mensaap aan bij de ernstig bedreigde diersoorten. Het is de hoogste risicocategorie op de rode lijst. Het betekent dat de orang-oetan nu echt heel dichtbij uitsterven is.

WIST JE DAT…

Langzame voortplanting
De Borneose orang-oetan wordt door verschillende ontwikkelingen bedreigd. Zo wordt er op de apen gejaagd. Daarnaast worden grote delen van het oerwoud waarin de mensapen leven omgezet in plantages voor onder meer de palmolie en rubberindustrie. Wat ook niet helpt is dat orang-oetans zich heel langzaam voortplanten. “Dat maakt het des te moeilijker deze neerwaartse trend te keren en hun overleving veilig te stellen,” vertelt Erik Meijaard van de IUCN expertcommissie voor primaten.

Walvishaai
Naast de Borneose orang-oetan heeft ook de grootste vis ter wereld – de walvishaai – het moeilijk. In de afgelopen 75 jaar is het aantal walvishaaien gehalveerd. De walvishaaien komen terecht in de schroeven van schepen of worden als bijvangst gevangen door tonijnvissers.

Een walvishaai in een Amerikaans aquarium. Afbeelding: Zac Wolf (via Wikimedia Commons).
Een walvishaai in een Amerikaans aquarium. Afbeelding: Zac Wolf (via Wikimedia Commons).

Ook het aantal vleugelkophamerhaaien loopt sterk terug. Het dier komt door de hamervormige kop snel verstrikt te zitten in visnetten. Op de nieuwe Rode lijst wordt de soort aangemerkt als bedreigd.

Bronmateriaal

"Walvishaai en Borneose orang-oetan met uitsterven bedreigd" -IUCN
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Eric Kilby (via Wikimedia Commons).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd