Bomen planten in plaats van minder CO2-uitstoten: werkt dat echt?

Nope, zo stellen Duitse wetenschappers.

Met het klimaatakkoord van Parijs hebben landen beloofd er alles aan te doen om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius en er zal zelfs geprobeerd worden om de opwarming tot 1,5 graad te beperken. Dat betekent dat we onze CO2-uitstoot fors moeten terugschroeven. Stel nu dat dat niet lukt kunnen we met het planten van bomen – die CO2 uit de atmosfeer halen – dan misschien nog wat goedmaken? Onderzoekers van het Potsdam Institute for Climate Impact Research (kortweg PIK) hebben zich over die vraag gebogen. En het antwoord is helder. “Als we kolen en olie blijven verbranden zoals we dat vandaag de dag doen en we later spijt krijgen van onze passieve houding, dan zijn de hoeveelheden broeikasgassen die we uit de atmosfeer moeten halen om het klimaat te stabiliseren te groot om te kunnen managen,” vertelt onderzoeker Lena Boysen.

Verschillende scenario’s
De onderzoekers gingen voor verschillende klimaatscenario’s na hoeveel bomen er nodig zouden zijn om het klimaat te stabiliseren. Stel bijvoorbeeld dat we gewoon op deze voet doorgaan met CO2 uitstoten, maar tegelijkertijd wel de opwarming tot maximaal 2 graden Celsius willen beperken. Dan moeten volgens de onderzoekers bijna alle natuurlijke ecosystemen op aarde wijken voor de aanleg van bossen. Dat is vanzelfsprekend niet wenselijk.

Afbouwen
Maar stel nu dat we de CO2-uitstoot geleidelijk aan afbouwen en vervolgens rond 2050 bossen aanleggen om het overtollige CO2 uit de atmosfeer te halen. Ook dan moet een kwart van het land dat nu wereldwijd gebruikt wordt voor het verbouwen van gewassen volgezet worden met bomen. En daarmee zou de wereldwijde voedselzekerheid in het geding komen.

De onderzoekers baseren zich op computermodellen. “Ons werk laat zien dat het verwijderen van koolstof middels de biosfeer geen optie is als we te laat spijt krijgen (dat we niets of te weinig hebben gedaan, red.),” vertelt onderzoeker Tim Lenton. “We moeten nu actie ondernemen en alle mogelijkheden benutten in plaats van te wachten op andere oplossingen.” Onderzoeker Hans Joachim Schellnhuber voegt toe: “CO2-verwijdering is niet de held die op het nippertje – nadat al het andere niet heeft gewerkt – redding brengt. Het is meer een ondersteunende factor die vanaf het begin een rol moet spelen, maar de hoofdrol is weggelegd voor het terugdringen van de uitstoot. Dus dit is eigenlijk een positieve boodschap. We weten wat we moeten doen: het snel beëindigen van het gebruik van fossiele brandstoffen, aangevuld door een gevarieerd aantal technieken om CO2 uit de atmosfeer te verwijderen. We weten wanneer we dat moeten doen – nu – en als we het doen, is het nog mogelijk om een groot aantal van de klimaatrisico’s te vermijden doordat we de temperaturen onder de 2 graden Celsius houden.”

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd