Tropische bomen in gevaar door de jacht

tijger

Nieuw onderzoek wijst uit dat de jacht niet alleen dieren in gevaar brengt, maar ook bomen. Door de jacht op bepaalde diersoorten kunnen de overlevingskansen van bomen wel tien keer kleiner worden.

Denkt u bij de jacht ook alleen aan het afschieten van wilde dieren? Nieuw onderzoek door wetenschappers uit Nederland, de Verenigde Staten en Thailand heeft uitgewezen dat de jacht niet alleen dieren in gevaar brengt, maar ook bomen. Veel diersoorten zorgen voor verspreiding van boomzaden. Als deze dieren door de jacht wegvallen, verkleint dat de overlevingskansen van bomen.

Problemen Zuidoost-Azië
Meer dan honderd jaar geleden leefden nog zo’n 100.000 olifanten in Thailand. Dankzij legale en illegale jacht (stroperij) zijn er van al die olifanten nog maar 2000 over. Niet alleen olifanten, maar ook tijgers, apen en civetkatten lijden onder de druk van jagers. Vooral in Zuidoost-Azië is de jacht een probleem, vanwege de hoge bevolkingsdruk. “Niet alleen de dieren worden in hun voortbestaan bedreigd door deze activiteiten, ook het voortbestaan van boomsoorten staat onder druk,” aldus Pieter Zuidema, medewerker bij Wageningen University. Hij vervolgt: “Veel zoogdieren en vogels zijn actief als zaadverspreiders van tropische bomen. Als die dieren verdwijnen of sterk in aantal afnemen, zullen zaden van boomsoorten niet meer worden verspreid en vooral onder de boom vallen. Kiemplanten die dicht op elkaar staan, overleven en groeien minder goed en dit geldt ook voor grote bomen. Op deze manier kan de jacht de overlevingskansen van boompopulaties verlagen. Die consequenties hebben wij nu voor het eerst gekwantificeerd.”

Veldonderzoek
Om meer te weten te komen over de vermindering van het aantal boomsoorten hebben onderzoekers van de Universiteit van Florida, Wageningen University en de Thaise Bosdienst veldonderzoek verricht in een beschermd bosgebied waar meer dan 10.000 zaden, kiemplanten en bomen werden gemeten en gevolgd. Zuidema: “Er wordt hier niet gejaagd. Er was dus een intacte fauna met alle zaadverspreiders van de bomen die wij onderzochten.” Door gebruik te maken van allerlei computerprogramma’s konden de onderzoekers berekenen hoeveel kans de belangrijkste boomsoort in het gebied heeft om uit te sterven, met en zonder zaadverspreiding.

“De uitsterfkans zonder zaadverspreiding was een factor tien hoger dan die met zaadverspreiding. De jacht op dieren kan de overlevingskans van tropische boomsoorten dus fors verminderen,” aldus Zuidema.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd