Bloedzuiger kan nieuwe soorten aanwijzen

Bloedzuigers blijken in staat te zijn om nieuwe soorten te ontdekken en hun DNA bij onderzoekers af te leveren.

Over het algemeen worden bloedzuigers vooral als een last gezien. Maar onderzoek van de universiteit van Kopenhagen kijkt verder en bedacht een manier om bloedzuigers nuttig te laten zijn.

Nieuwe soorten
Er zijn heel wat diersoorten op aarde die nog ontdekt moeten worden. Vooral in de dichte oerwouden bevinden zich nog wel wat onbekende soorten. Maar het vinden van deze soorten is lastig, tijdrovend en duur. Met behulp van bloedzuigers kunnen wetenschappers deze nieuwe soorten ontdekken, zonder dat ze de nieuwe soorten in eerste instantie hoeven te zien. De bloedzuigers kunnen daarnaast helpen vaststellen waar welke dieren precies leven en of een (bedreigde) diersoort nog in een bepaald gebied voorkomt en hoeveel exemplaren er ongeveer leven.

WIST U DAT…

…onlangs nog een nieuwe aapsoort werd ontdekt?

Hoe werkt het?
De onderzoekers gaan de regenwouden van het zuidoosten van Azië in. Daar komen de bloedzuigers direct op ze af, want de bloedzuigers hebben honger. De onderzoekers vangen de bloedzuigers en analyseren hun DNA en het DNA van het bloed dat ze eerder hebben opgezogen. Uit experimenten blijkt dat DNA van een maaltijd van een bloedzuiger tot wel vier maanden in het lijf van de bloedzuiger zichtbaar blijft. Onderzoeker Mads Bertelsen vindt het ideaal. “Bloedzuigers komen met alle bloedmonsters naar jou toe. Het is simpel en goedkoop en het verzamelen van de bloedmonsters hoeft niet door wetenschappers te worden uitgevoerd, maar kan ook door de lokale bevolking worden gedaan. Ik ben ervan overtuigd dat deze techniek het monitoren van bedreigde diersoorten in het regenwoud gaat revolutioneren.”

Proberen
De onderzoekers namen natuurlijk de proef op de som om te kijken of hun bedachte methode echt zo goed werkte. Ze doken het Vietnamese regenwoud in en verzamelden 25 bloedzuigers. 21 bloedzuigers bleken DNA-sporen van lokale zoogdiersoorten te bevatten. En er werd zelfs DNA van enkele zeer zeldzame soorten aangetroffen. Men vond zelfs DNA-sporen van een konijn dat al sinds 1996 niet meer was waargenomen en klaarblijkelijk toch nog steeds in het gebied voorkomt.

En daarmee is wel bewezen dat bloedzuigers in staat zijn om een beeld te schetsen van de biodiversiteit. Het volledige onderzoek is terug te vinden in het blad Current Biology.

Bronmateriaal

"" - xx
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Manuel Krueger-Krusche (via Wikimedia Commons).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd