Bloedtransfusie kan risicovoller zijn voor man als een vrouw het bloed doneerde

De man heeft een kleinere overlevingskans als hij tijdens een bloedtransfusie bloed krijgt van een vrouw die al eens zwanger is geweest.

Dat blijkt uit onderzoek van Sanquin en het Leids Universitair Medisch Centrum. De wetenschappers baseren hun conclusie op een onderzoek onder 31.000 patiënten in Nederland.

Negatief verband
Uit het onderzoek blijkt dat er “een statistisch negatief verband tussen transfusie met bloed van een vrouwelijke donor die zwanger is geweest en de overlevingskans van een mannelijke patiënt” is. In andere woorden: de overlevingskansen van een mannelijke patiënt slinken als hij tijdens een bloedtransfusie het bloed toegediend krijgt van een vrouw die zwanger is geweest. En dat blijkt met name te gelden voor mannelijke patiënten die jonger zijn dan 50 jaar, zo is in het blad JAMA te lezen.

WIST JE DAT…

…onderzoekers werken aan een ‘superlijm’ om wonden mee te dichten? Deze ‘lijm’ kan ervoor zorgen dat in de toekomst minder bloedtransfusies nodig zijn.

Raadsel
Grote vraag is natuurlijk wat het mechanisme achter dit verband is. Dat weten de onderzoekers op dit moment ook niet. Het is lastig te achterhalen, omdat de effecten niet altijd direct na de transfusie optreden, maar pas na een aantal jaren echt duidelijk worden. Waarom die effecten vooral bij mannen onder 50 jaar optreden, is ook een raadsel. De onderzoekers sluiten niet uit dat de voorgeschiedenis en medische aanleiding voor de transfusie een rol spelen. Maar dat moet dus nog verder onderzocht worden.

Tijdens een bloedtransfusie moet altijd een goede ‘match’ worden gemaakt tussen donor en ontvanger. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar bloedtype (om een gevaarlijke afweerreactie te voorkomen). Op dit moment speelt geslacht geen rol bij het maken van de ‘match’ tussen donor en ontvanger. Maar dat kan in de toekomst – onder meer op basis van deze studie – wel eens veranderen. Dan moeten onderzoekers echter eerst wel vast kunnen stellen hoe het komt dat mannen die bloed ontvangen van een vrouwelijke donor die een zwangerschap heeft meegemaakt, een kleinere overlevingskans hebben.

Bronmateriaal

"Sanquin en LUMC onderzoeken de invloed van zwangerschap bij bloedtransfusies" - Leids Universitair Medisch Centrum

Afbeelding bovenaan dit artikel: StockSnap / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd