Blinden gebruiken visuele hersengebieden voor andere functies

Als een persoon vanaf de geboorte blind is, dan heeft hij of zij sommige gebieden van de hersenen niet nodig. Een voorbeeld zijn de hersengebieden die visuele taken verwerken: de occipitale kwabben. Toch gebruiken blinde mensen deze hersengebieden voor andere functies, zoals taalgerelateerde taken. Dit blijkt uit een nieuw wetenschappelijk onderzoek.

“Uit het onderzoek blijkt dat er hersengebieden bestaan die niet ontwikkeld zijn om talen te verwerken, maar die wel een steentje kunnen bijdragen aan het verwerken van taalgerelateerde taken”, legt hoofdonderzoeker Marina Bedny van het Massachusetts Instituut voor Technologie uit. “De overgang is erg rigoureus: van zicht naar taal.”

Er zijn hersengebieden die speciaal zijn ontwikkeld om talen te verwerken, bijvoorbeeld om talen te leren of om te spreken. Wetenschappers vermoeden dat deze gebieden taalgerelateerde taken zeer snel kunnen uitvoeren. Sneller dan de andere hersengebieden, die weer voor andere functies worden gebruikt.

WIST U DAT…

…een speciale printer ervoor zorgt dat blinden geprinte foto’s kunnen zien?

Creëren van herinneringen?
Uit eerdere onderzoeken bleek dat de hersenen van mensen die blind zijn geboren activiteit vertonen in hersengebieden die visuele prikkels verwerken. Wetenschappers zagen dat deze gebieden actief worden wanneer er sprake is van geluid, bijvoorbeeld gesproken woorden. Toch was het niet duidelijk of de visuele cortex meehielp om talen te verwerken of dat het gebied bijdroeg aan het vormen van herinneringen.

Experiment
Om uit te vogelen wat de visuele cortex nu precies doet, voerden wetenschappers een experiment uit. Een groep blinde proefpersonen kreeg verschillende geluiden, zinnen en woorden te horen. Ook hoorden de proefpersonen onzinwoorden (zoals ‘florp) en zinnen die achterstevoren werden afgespeeld. Vervolgens kregen de proefpersonen opnieuw woorden en onzinwoorden te horen. Zij moesten aangeven welke woorden ze in de eerdere sessie hoorden.

Bewijs
Uit het onderzoek blijkt dat de occipitale kwabben alleen actief zijn als de proefpersonen woorden horen die ze kennen, en dus niet als zij woorden horen die niet bestaan of zinnen horen die achterstevoren worden afgespeeld. Dit is volgens de wetenschappers een bewijs dat deze hersengebieden helpen om talen te verwerken.

Beter in talen?
Het is heel goed mogelijk dat blinde mensen beter zijn in het verwerken van talen dan mensen die wel kunnen zien. Toch verwachten de wetenschappers dat het verschil in het dagelijks leven niet heel erg groot is.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd