Bizar: zeeschildpadden krijgen last van duikersziekte door visnetten

Zes van de zeven soorten zeeschildpadden zijn bedreigd, en dit komt voornamelijk door de handel en wandel van de mens. De commerciële visserij maakt het de dieren erg moeilijk door ze ‘per ongeluk’ te vangen. Zeeschildpadden komen massaal vast te zitten in de enorme netten, waardoor ze gezondheidsschade oplopen, ook al worden ze daarna weer losgelaten.

Dierenartsen en vissers hebben de handen ineengeslagen om de situatie te verbeteren voor zeeschildpadden, die als bijvangst in de visnetten zijn beland. Professionele vissers zijn zich er meestal niet van bewust dat een zeeschildpad in hun net terechtkomt. Ze komen het dier pas tegen als de netten volledig uit het water zijn getrokken. Een zeeschildpad zit dan al zo lang verstrikt, dat het vrijlaten schadelijk voor zijn gezondheid is. Het is dus belangrijk om eerst een dierenarts naar het reptiel te laten kijken.

Gasembolieën
Als ze verstrikt raken in de netten dan wordt het normale zwem- en duikritme van de schildpadden in de war geschopt. Het gevaar is dat er dan abnormaal gas in hun organen ontstaat, een zogenaamd gasembolie. Dierenartsen over de hele wereld proberen de mogelijke gevolgen hiervan te begrijpen en de beste behandeling te bepalen. Daarbij maakt het nogal wat uit hoe lang de schildpadden vastzaten en wanneer ze aan de oppervlakte komen. De wetenschappers gebruikten echografie – een techniek om met hoogfrequente geluidsgolven, oftewel ultrasoon geluid, in het lichaam te kijken – om interne weefsels en organen van zeeschildpadden in realtime en van dichtbij te bekijken. Daarbij ging het vooral om de staat van het hart, de lever en de nieren.

Echografie
Hoofdonderzoeker Katherine Eltz van de University of North Carolina richt zich normaal op echografie om decompressieziekte bij mensen te verminderen, maar werkte nu samen met dierenartsen die gasembolieën bij schildpadden in kaart brachten. “Dierenartsen kunnen MRI- of röntgenscans van het hele lichaam uitpluizen. Zo lokaliseren ze mogelijke gasbelletjes in verschillende organen”, legt Eltz uit. “Het voordeel van echografie is dat we belletjes door bloedvaten kunnen zien stromen of gasophopingen in weefsels kunnen aanwijzen. Een echografisch apparaat is bovendien draagbaar, in tegenstelling tot MRI- of röntgenscanners. Dit betekent dat we zo’n apparaat kunnen meenemen op vissersboten. Zo hebben we ongeveer de helft van de gegevens verzameld die in dit project worden gebruikt.”

Caissonziekte
Haar medewerkers van de Oceanogràfic Foundation waren de eersten die decompressieziekte, ook wel Caissonziekte of duikersziekte genoemd, bij schildpadden hebben aangetoond. Eltz onderzocht alleen echografische gegevens van zeeschildpadden die voor de kust van Brazilië, Italië en Spanje verstrikt raakten in vissersnetten. Dit probleem komt echter over de hele wereld voor.

Dierenartsen werkten samen met de vissers en voeren op hun boten mee tijdens hun werk om zo de lichamelijke conditie van de onfortuinlijke zeeschildpadden onmiddellijk in beeld te brengen en hun interne gasbelletjes, direct nadat ze boven water komen, te controleren.

Een zeeschildpad krijgt een echografie. Foto: Katherine Eltz

Eltz analyseerde vervolgens de gegevens van twee experimentele groepen, die verschilden in de duur dat ze in de netten vastzaten en de ernst van de gasembolieën. De ultrasound blijkt een belangrijke maatstaf voor dierenartsen om te bepalen welke schildpadden een hyperbare zuurstofbehandeling nodig hebben en welke veilig vrijgelaten kunnen worden zonder behandeling.

Grote dataset standaardiseren
“De grootste taak die nog voor ons ligt, is het standaardiseren van de manier waarop de echografiegegevens voor dit project zijn verzameld”, aldus Eltz. “Ik werk nu samen met dierenartsen om hun diagnostische methoden te verbeteren. We maken grote sprongen in de snelheid en kwaliteit van de verwerking van deze beelden.”

Met de rijke dataset van Oceanogràfic tot haar beschikking hoopt Eltz in de nabije toekomst erachter te komen wat voor andere factoren verband houden met de ernst van de gasbellen in zeeschildpadden. Deze inzichten dragen allemaal bij aan een beter leven en hogere overlevingskans voor de dieren die als onbedoelde bijvangst in de netten van commerciële vissers verstrikt raken.

Bronmateriaal

"186th Meeting of the Acoustical Society of America" - ASA
Afbeelding bovenaan dit artikel: Richard Segal / Pexels

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd