Bizar: wetenschappers laten zwarte kraaien het getal vier zien, waarna de vogels ook netjes vier kreten slaken

Het bewijst dat deze vogels nog slimmer zijn dan we dachten.

Kraaien horen thuis in het rijtje van meest intelligente dieren op aarde. Ze worden als bijzonder intelligent beschouwd vanwege hun vermogen om complexe problemen op te lossen, gereedschappen te gebruiken, te communiceren en te leren van ervaringen. Niet voor niets onderzoeken wetenschappers deze dieren graag. In een recente studie voerden onderzoekers opnieuw een boeiend gedragsexperiment uit met deze slimme vogels. En dat leidde tot een verrassende ontdekking.

Kraaien
Hoewel de zwarte kraai tot de groep van zangvogels behoort, staat hij niet bepaald bekend om zijn mooie zang. Wel weten we dat kraaien over een indrukwekkend leervermogen beschikken. Eerder onderzoek heeft bijvoorbeeld aangetoond dat kraaien kunnen tellen. “Bovendien hebben ze een uitstekende controle over hun stemgeluid,” vertelt onderzoeker Andreas Nieder. “Ze kunnen nauwkeurig kiezen of ze geluid willen maken of niet.” Het bracht Nieder op een idee. Want zou de zwarte kraai deze twee vaardigheden ook kunnen combineren?

Het experiment
Drie verschillende zwarte kraaien kregen de volgende opdracht: bij het zien van een bepaalde selectie van Arabische cijfers of het horen van specifieke geluiden, moesten ze passend reageren. Zagen ze bijvoorbeeld het getal drie, dan moesten ze drie kreten slaken en bij het getal vier, vier kreten. Vervolgens moesten ze hun reeks afsluiten door een toets in te drukken. De onderzoekers stonden versteld. “Alle drie de vogels waren succesvol,” zegt Nieder. “Ze slaagden erin hun kreten te tellen.”

Vertraging
Het duurde overigens wel even voordat de vogels reageerden nadat ze de stimulus hadden gezien of gehoord, vooral als er meer kreten nodig waren. Deze vertraging werd niet beïnvloed door het type stimulus, of deze nu visueel of auditief was. “Dit suggereert dat kraaien op basis van de gepresenteerde informatie een abstract numeriek begrip ontwikkelen,” legt Nieder uit. “Dit gebruiken ze vervolgens om hun kreten te plannen voordat ze geluid maken.”

Kreten
Deze bevinding werd bevestigd toen de onderzoekers observeerden hoe elke kraai afzonderlijke geluiden produceerde tijdens een reeks. “Door te kijken naar de geluidskarakteristieken van de eerste kreet in een reeks, konden we voorspellen hoeveel kreten de kraai zou slaken,” stelt Nieder.

Foutje
Maar de kraaien maakten ook weleens een foutje. “De vogels maakten soms fouten bij het tellen en slaakten of te veel of te weinig kreten,” aldus Nieder. “Dit gebeurde wanneer ze vergaten hoeveel geluiden ze al hadden gemaakt of nog moesten maken. We konden deze fouten ook herkennen aan hoe de geluiden klonken.”

Ondanks dat, waren de onderzoekers erg onder de indruk. Het vermogen om een bepaald aantal kreten te slaken vereist namelijk een goede combinatie van rekenvaardigheid en controle over het stemgeluid. “Onze bevindingen laten zien dat niet alleen mensen over dit vermogen beschikken,” concludeert Nieder. “Dit betekent zelfs dat kraaien op een geavanceerde manier kunnen communiceren.”

Bronmateriaal

"Crows can deliberately plan how many calls to make" - University of Tübingen
Afbeelding bovenaan dit artikel: Ko Konno van Getty Images (via Canva Pro)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd