‘Bitcoin verbruikt ongeveer net zoveel elektriciteit als heel Ierland’

Eén transactie vereist net zoveel elektriciteit als een Nederlands huishouden in één maand verbruikt.

Dat Bitcoin heel veel elektriciteit verbruikt, is geen geheim. Maar hoeveel elektriciteit de cryptomunt precies vereist, is lastig vast te stellen. En daarmee is het ook best moeilijk om te voorspellen wat het energieverbruik in de toekomst gaat doen. In het blad Joule komt financieel econoom en blockchain-deskundige Alex de Vries nu met een nieuwe methodologie om het elektriciteitsverbruik van Bitcoin in te schatten én te voorspellen hoeveel stroom de cryptomunt in de nabije toekomst (tegen het eind van 2018) nodig zal hebben.

Ierland en Oostenrijk
Volgens de schattingen van De Vries verbruikt het Bitcoin-netwerk minimaal 2,55 gigawatt per jaar. Dat betekent dat het elektriciteitsverbruik van Bitcoin zich bijna kan meten met dat van Ierland. En tegen het eind van dit jaar kan het elektriciteitsverbruik wel eens zijn toegenomen tot zo’n 7,7 gigawatt. Oftewel: ongeveer net zoveel als Oostenrijk in een jaar tijd verbruikt en grofweg 0,5 procent van het wereldwijde energieverbruik. De Vries noemt de cijfers “schokkend”. “Het is een extreem verschil met het reguliere financiële systeem en deze toenemende vraag naar elektriciteit gaat ons zeker niet helpen om onze klimaatdoelen te bereiken.”

Het energieverbruik van Bitcoin
In het reguliere financiële stelsel worden transacties gecontroleerd door een centrale bank. Achter Bitcoin en andere cryptomunten staat geen centrale bank, maar een netwerk van computers. Die computers controleren de transactie én elkaar en dat gaat gepaard met heel ingewikkelde rekensommen. Het oplossen van die rekensommen kost een hoop rekenkracht en dus energie. “Je genereert continu cijfers en de machines die je daarvoor gebruikt, verbruiken elektriciteit.” Maar de gebruikers die in dat netwerk actief zijn, nemen die hoge energiekosten voor lief. Want terwijl zij transacties en elkaar verifiëren, kunnen ze ook nieuwe bitcoins delven. En dat is natuurlijk heel interessant. Hoe meer bitcoins er gedolven zijn, hoe lastiger het echter wordt om nieuwe te ‘maken’. Vandaar dat er ook steeds meer rekenkracht nodig is om bitcoins te mijnen.

In de verre toekomst kan het netwerk op termijn wel eens 5% van het wereldwijde energieverbruik voor zijn rekening nemen, zo voorspelt De Vries. “Dat zou best erg zijn.” Voorwaarde is dan wel dat de waarde van de Bitcoin verder stijgt.

De Vries benadrukt dat het schattingen zijn. Zijn studie moet dan ook gezien worden als een uitgangspunt voor vervolgonderzoek. En dat vervolgonderzoek is hard nodig. “Ik denk dat iedereen het eens is over de minimale energieconsumptie,” stelt hij. “Maar de schattingen voor de toekomst? Daar valt over te twisten (…) Ik hoop dat hiermee een conversatie op gang komt. Ik doe hier onderzoek naar, maar heel veel mensen zouden dat moeten doen.”

Meer weten…
…over cryptomunten en of zij de harde euro’s van nu echt gaan vervangen? Klik hier! Benieuwd naar duurzame alternatieven voor de populaire cryptomunten zoals Bitcoin? Lees hier verder!

Bronmateriaal

"Bitcoin’s Growing
Energy Problem
" - Joule

Afbeelding bovenaan dit artikel: MichaelWuensch / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd