Binnen twee jaar een gekloonde mammoet?

Volgens diverse media wil onderzoeker Akira Iritani door klonen over twee jaar een levende mammoet op de wereld zetten. Is dat echt haalbaar?

Begin dit jaar werd duidelijk dat onderzoekers goede hoop hadden het weefsel van een jonge mammoet te kunnen gebruiken voor het kloningsproces. De cellen waren weliswaar zwaar beschadigd door de kou, maar na enkele experimenten leek ook dat geen bezwaar meer te zijn. “Nu de technische hindernissen zijn overwonnen, hebben we alleen nog een goed stukje zacht weefsel nodig,” merkte onderzoeker Akira Iritani toen op.

Het traject
Wat moet er gebeuren alvorens er een mammoet ter wereld kan komen? Allereerst moeten de onderzoekers celkernen uit het weefsel van gevonden mammoeten halen. Deze moeten na enkele bewerkingen in de eicellen van een draagmoeder – naar verwachting een Afrikaanse olifant – worden geplaatst. Dat klinkt eenvoudig, maar zoals gezegd zijn lang niet alle cellen even geschikt: de kou en ouderdom van het weefsel doet het DNA geen goed. Het is dus even afwachten of zo’n eicel uiteindelijk ook uitgroeit tot een gezonde mammoet. In januari liet Iritani weten dat dat proces – het uitzoeken van de cellen en plaatsing in de draagmoeder – zeker twee jaar zou gaan duren.

Meer weten…

…over klonen? Hoe werkt het, hoever staan we en welke successen zijn reeds behaald? Lees het hier.

Lange draagtijd
Zelfs als dat proces minder tijd in beslag neemt en in één keer zou lukken, is het nog twijfelachtig of de mammoet binnen twee jaar in levende lijve voor ons staat. De draagtijd van een Afrikaanse olifant is namelijk al zo’n 600 dagen. We zijn dus haast al twee jaar verder voor het mammoetje ter wereld kan komen.

Te kort draaien
Het lijkt er dan ook op dat de onderzoekers – zelfs als alles meezit – het niet redden om de mammoet op zo’n korte termijn te klonen. Zeker omdat ook nog wel de nodige ethische drempels bestudeerd moeten worden alvorens tot klonen kan worden overgegaan. Het zal u niet verbazen dat er in de wetenschappelijke wereld, maar ook daarbuiten nogal wat twijfels zijn over het nut van het klonen van de mammoet en of het ethisch gezien wel zo verantwoord is.

We wachten het rustig af, maar laat u niet teveel opjutten: het kan nog even duren!

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd