Bijzonder offer van de Azteken ontdekt in Mexico

doorboorde schedel

Tijdens graafwerkzaamheden voor een nieuwe metrolijn in Mexico hebben archeologen een bijzondere ontdekking gedaan. Ze troffen er de resten van een door de Azteken geofferde hond aan. De schedel van de hond was doorboord, wat erop wijst dat deze in een rek tentoongesteld werd. En dat is bijzonder: het is voor het eerst dat onderzoekers bewijs vinden dat erop wijst dat ook honden een plekje op zo’n schedelrek kregen.

Naast de schedel van de hond troffen de onderzoekers nog drie andere schedels aan: twee mannen en één vrouw. Alle schedels stammen uit de periode tussen 1350 en 1521 en zijn ter hoogte van de slaap doorboord. De onderzoekers denken dan ook dat ze deel uitmaakten van een tzomplantli, oftewel een rek waarin de schedels werden tentoongesteld door ze aan een stok te schuiven. Veelal waren in zo’n rek de schedels van krijgsgevangenen of mensenoffers te vinden.

Een schedelrek. Afbeelding afkomstig uit de Durán Codex.
Een schedelrek. Afbeelding afkomstig uit de Durán Codex.
Bijzonder
De vondst van de doorboorde hondenschedel is bijzonder. “We weten dat tijdens de Spaanse verovering van het Azteekse rijk schedels van paarden in dit soort rekken werden geplaatst, maar niet die van honden,” vertelt onderzoeker María de Jesús Sánchez. Tegelijkertijd wijst hij erop dat we waarschijnlijk flink wat informatie missen: er zijn slechts enkele schedelrekken teruggevonden.

Waarom?
Waarom de hond een plekje in het rek kreeg, is onduidelijk. Mogelijk heeft het iets te maken met het feit dat honden geassocieerd werden met begrafenisrituelen: ze zouden de doden naar het hiernamaals begeleiden.

Naast de schedels troffen de onderzoekers tijdens de aanleg van de metrolijn onder meer ook resten van gebouwen, beeldhouwwerken en keramiek terug. Tevens stuitten ze op zo’n honderd graven, in de meeste gevallen gaat het daarbij om kinderen.

Bronmateriaal

"Cráneos de un 'Tzompantli' entre Los Hallazgos en la línea 12 metro" - INAH.gob.mx
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door DSA-INAH.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd