CO2 veroorzaakt bijna-doodervaring

Bijna-doodervaringen bestaan echt, maar zijn niet zo spiritueel en bijzonder als velen ons willen laten geloven. Dat concluderen onderzoekers. Bijna-doodervaringen zijn namelijk niets minder dan een trucje van ons brein dat volgt op een chemische reactie in het lichaam.

De onderzoekers bestudeerden 52 patiënten die een hartstilstand hadden gehad. Van hen gaven elf mensen aan dat ze een bijna-doodervaring hadden gehad. Al snel bleek dat religieuze overtuiging, opleidingsniveau, medicijngebruik, angst voor de dood, leeftijd of geslacht hier geen rol in speelde. Maar wat dan wel?

CO2
Tijdens een hartstilstand neemt de hoeveelheid koolstofdioxide in het bloed normaal gesproken af. Maar bij een minderheid van de patiënten steeg deze. En juist bij deze patiënten kwamen veel bijna-doodervaringen voor.

Nieuw
“Verschillende theorieën beweren dat bijna-doodervaringen bestaan,” vertelt onderzoeker Zalika Klemenc-Ketis. “Wij ontdekten dat de patiënten die een bijna-doodervaring hadden veel meer CO2 in hun bloed hadden dan de mensen die geen bijna-doodervaring meemaakten. (…) Ons onderzoek voegt nieuwe en belangrijke informatie toe aan het fenomeen bijna-doodervaring. De associatie met koolstofdioxide is nog nooit eerder gemeld en dient nader onderzocht te worden.”

Van CO2 is bekend dat het hallucinaties kan veroorzaken. Uit eerder onderzoek is gebleken dat het ervoor kan zorgen dat mensen heldere lichten, visioenen of mystieke ervaringen ervaren. Ook kan teveel CO2 in het bloed ertoe leiden dat de patiënt denkt uit zijn eigen lichaam te stappen.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd