Bijna de helft van de kinderen met kanker sterft onbehandeld

Bij deze kinderen wordt geen of een onjuiste diagnose gesteld.

Het wereldwijde aantal kinderen dat kanker krijgt is bijna twee keer zo groot als het geregistreerde aantal. Dat stelt een nieuwe studie gepubliceerd in het tijdschrift The Lancet Oncology. Zo blijkt uit registers dat er in 2015 224.000 kinderen kanker hadden. Maar onderzoekers schatten dat het echte aantal rond de 397.000 lag. Dit betekent dat er bij 43 procent van de kinderen wereldwijd geen, of een onjuist diagnose is gesteld. “Ons model suggereert dat bijna één op de twee kinderen met kanker nooit gediagnosticeerd wordt en onbehandeld sterft,” aldus onderzoeker Zackaray Ward.

Kanker

De meest voorkomende kinderkanker in de meeste delen van de wereld was in 2015 Acute lymfatische leukemie. Dit is een kanker van het bloed en beenmerg. Wereldwijd waren er 75.000 kinderen met deze vorm van kanker waaronder 700 in Noord-Europa, 1.500 in West-Afrika, meer dan 3.500 in Oost-Afrika en bijna 30.000 in Zuid-Centraal-Azië. Een opmerkelijke uitzondering is Sub-Sahara-Afrika. Ook Burkitt-lymfoom – een agressieve snel groeiende lymfeklierkanker – kwam in Oost- en West-Afrika veel voor. Zo leden er in Oost-Afrika zo’n 4000 kinderen aan deze vorm van kanker en in West-Afrika zelfs 10.000. Ter vergelijking; in het Verenigd Koninkrijk waren dat er slechts 20.

Landen
Het nieuwe model voorspelt de aantallen voor 200 landen. En uit het model blijkt dat meer dan de helft van de kinderen met kanker in Afrika, Zuid-Centraal Azië en gebieden in de Stille Oceaan door het zorgnet glipt. Daarentegen blijft in Noord-Amerika en Europa slechts drie procent van de gevallen niet-gediagnosticeerd. Als er niets verandert denken de auteurs dat er tussen 2015 en 2030 nog bijna drie miljoen gevallen zullen worden gemist.

Schattingen
Volgens de onderzoekers is een model dat nauwkeurige schattingen kan maken van de aantallen een eerste stap om het probleem aan te pakken. “Nauwkeurige schattingen zijn van cruciaal belang voor beleidsmakers bij het stellen van prioriteiten in de gezondheidszorg en het opstellen van effectieve diagnoses en behandelingen,” zegt Ward. “Hoewel onderdiagnose als probleem wordt erkend, biedt dit model specifieke schattingen die ontbraken.”

Model
Eerdere schattingen over de mondiale cijfers zijn gebaseerd op gegevens uit kankerregisters. Maar 60 procent van de landen over de hele wereld hebben dergelijke registers niet. Het nieuwe model met de naam Global Childhood Cancer microsimulation model, bevat gegevens uit kankerregisters uit de landen waar ze bestaan, gecombineerd met gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie, demografische gezondheidsenquêtes en enquêtes onder huishoudens die zijn ontwikkeld door Unicef.

In de meeste landen neemt het aantal nieuwe gevallen van kinderen die kanker krijgen af, of zijn de cijfers stabiel. Maar de onderzoekers schatten dat 92 procent van nieuwe gevallen voorkomt in landen met lage- en middeninkomens. “Gezondheidsstelsels in deze landen voldoen duidelijk niet aan de behoeften van kinderen met kanker,” stelt onderzoeker Rifat Atun. Voornamelijk landen waar het moeilijk is om een ziekenhuis te bereiken of waar doorverwijzingen in zorgstelsels lastig gaan, zijn goed voor een groot deel van de niet-gediagnosticeerde gevallen, aldus de onderzoekers. “Er zijn sterkere gezondheidssystemen nodig voor een tijdige diagnose, verwijzing en behandeling,” besluit Ward.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd