Bijna 90 procent van de steenkoolvoorraden moet onaangeroerd blijven als we de opwarming tot 1,5 graad willen beperken

  En ook bijna zestig procent van de olie mag niet worden gebruikt.

  Bijna zes jaar geleden kwamen 196 landen bijeen tijdens de befaamde klimaattop van Parijs. Er rolde een veelbelovend akkoord uit, waarin afgesproken werd de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius en er zelfs alleen aan te doen om onder de 1,5-graden-grens te blijven. Om dat te bereiken, moet onze uitstoot fors omlaag. En in een nieuwe studie berekenden de onderzoekers hoeveel fossiele brandstoffen we daarvoor in de grond moeten laten zitten.

  Fossiele brandstoffen
  Om verdere opwarming van de aarde een halt toe te roepen, moet de wereldwijde CO2-uitstoot in 2030 zijn gehalveerd, voordat de uitstoot uiterlijk twintig jaar later tot nul is gedaald. Er is echter nog een lange weg te gaan, willen we daadwerkelijk in 2050 CO2-neutraal zijn. “Het IPCC heeft aangegeven dat we onmiddellijk de productie van fossiele brandstoffen drastisch moeten terugdringen als we onze broeikasemissies tot netto nul willen terugbrengen,” zegt onderzoeksleider Dan Welsby.

  Winning
  Daar lijkt nu echter nog niet veel van terecht te komen. Om de doelstellingen uit het Parijse Klimaatakkoord te halen, moet de wereldwijde olie- en gasproductie tot 2050 jaarlijks met 3% afnemen. Maar de huidige geplande en operationele projecten voor de winning van fossiele brandstoffen dragen verre van bij aan dit ijverige doel. Een aanzienlijk aantal regio’s heeft bovendien al de piekproductie van fossiele brandstoffen bereikt. En elke productiestijging in de ene regio moet worden gecompenseerd door een grotere productiedaling elders.

  Studie
  In een nieuwe studie besloten de onderzoekers te berekenen wat we moeten doen om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad Celsius te beperken. De onderzoekers gebruikten een globaal energiesysteemmodel om in kaart te brengen hoeveel fossiele brandstoffen er regionaal én wereldwijd niet meer uit de grond gepompt mogen worden.

  Onaangeroerd
  De onderzoekers komen tot de ontdekking dat bijna 90 procent van de steenkoolvoorraden onaangeroerd moet blijven als we de opwarming van de aarde daadwerkelijk tot 1,5 graad willen beperken. Daarnaast mag ook bijna zestig procent van zowel olie als fossiel methaangas niet meer gewonnen worden. Wat betreft de regionale verdeling moet het Midden-Oosten ongeveer 60 procent van de olie- en gasreserves in de grond laten. Dit zal – gezien de grote omvang van de voorraden die hier te vinden zijn – tevens resulteren in enorme absolute volumes. Daarnaast mag in Canada zo’n 83 procent van de teerzanden niet meer gedolven worden en moet 73 procent van de ultrazware ruwe olie in de Zuid-Amerikaanse grond blijven zitten.

  De regionale verschillen in het aandeel fossiele brandstoffen dat onontgonnen moet blijven, is te wijten aan een combinatie van factoren, zo leggen de onderzoekers uit. Denk aan de winningskosten, de koolstofintensiteit van de productie en de kosten van alternatieve technologieën voor fossiele brandstoffen.

  De bevindingen uit de studie laten zien dat we niet veel bewegingsruimte meer hebben. “Ons onderzoek toont aan dat de wereldwijde productie van olie en fossiel methaangas al een hoogtepunt heeft bereikt,” zegt Welsby. Het betekent dat er aardig wat werk aan de winkel is om een ommezwaai te bewerkstelligen en een verdere opwarming van de aarde te voorkomen. De onderzoeker ziet de toekomst echter vrij rooskleurig in. “Ervan uitgaande dat de politieke wil aanwezig is om de in Parijs gedane toezeggingen na te komen, zijn de in ons werk voorgestelde reducties van fossiele brandstoffen volledig haalbaar,” besluit hij.

  Bronmateriaal

  "Limiting fossil fuel extraction to meet 1.5°C" - UCL

  Afbeelding bovenaan dit artikel: MustangJoe via Pixabay

  Fout gevonden?

  VanafHier.nl

  Een community van  

  Voor jou geselecteerd