Bijna 1 op de 2 vrouwen en meer dan 1 op de 3 mannen krijgt dementie, parkinson of een beroerte

Dat blijkt uit Nederlands onderzoek onder meer dan 12.000 mensen.

Nu reeds krijgen behoorlijk wat mensen te maken met dementie, een beroerte of parkinson. En doordat de levensverwachting stijgt, verwachten onderzoekers dat ook het aantal mensen dat met dergelijke ziektes te maken krijgt, in de toekomst flink zal toenemen. Onduidelijk bleef echter hoe groot de kans is dat bij mensen de diagnose dementie, parkinson of een beroerte wordt gesteld. Een nieuw onderzoek – uitgevoerd door wetenschappers van het Erasmus UMC in Rotterdam – brengt daar verandering in. Op basis van observationeel onderzoek schatten de wetenschappers dat 1 op de 2 vrouwen en 1 op de 3 mannen gedurende hun leven dementie, parkinson of een beroerte ontwikkelen. Dat is te lezen in het blad Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry.

De studie
De onderzoekers baseren zich op een onderzoek onder meer dan 12.000 mensen die tussen 1990 en 2016 deelnamen aan de zogenoemde Rotterdam Study. Alle personen waren op het moment dat de studie startte minstens 45 jaar oud. Bij aanvang van de studie ondergingen alle deelnemers een gezondheidscheck en die werd vervolgens elke vier jaar herhaald.

Ouderdomsziekten
Tussen 1990 en 2016 kwamen 5291 deelnemers aan het onderzoek te overlijden. Bij 3260 van deze mensen was geen neurologische ziekte vastgesteld. Bij 1489 van deze mensen was de diagnose dementie (voornamelijk Alzheimer) vastgesteld, 1285 mensen ontwikkelden een beroerte (voornamelijk door een bloedprop) en bij 263 van de overleden mensen was parkinson vastgesteld.

Hoog cholesterol
De onderzoekers keken ook naar gezondheidsfactoren die met de genoemde aandoeningen gepaard gingen. Zo bleken mensen die gedurende het onderzoek de diagnose dementie, parkinson of een beroerte kregen, aan het begin van de studie vaak al een hoge bloeddruk, een afwijkend hartritme, hoog cholesterol of diabetes type 2 te hebben. Verder bleek – en dat is niet zo verrassend – de kans dat mensen dementie, parkinson of een beroerte ontwikkelden toe te nemen naarmate zij ouder waren. Afgaand op de data schatten de onderzoekers dat de kans dat een 45-jarige gedurende zijn leven dementie, parkinson of een beroerte ontwikkelt ongeveer 48% is voor vrouwen en 36% voor mannen.

Het verschil
Het verschil tussen mannen en vrouwen is daarmee vrij groot. Dat komt voornamelijk doordat vrouwen een verhoogde kans hebben om dementie te ontwikkelen. De kans op een beroerte bleek onder mannen en vrouwen ongeveer even groot te zijn. Mannen bleken wel een groter risico te hebben om al op jonge leeftijd door een beroerte te worden getroffen.

De onderzoekers pleiten op basis van hun studie voor maatregelen die erop gericht zijn om deze ziekten te voorkomen of in ieder geval zo lang mogelijk voor ons uit te schuiven. Het effect van dergelijke maatregelen kan enorm zijn, zo blijkt uit berekeningen. Als dementie, een beroerte of parkinson 1 tot 3 jaar later acte de présence geeft, kan de resterende kans die men loopt om gedurende het leven met één van deze drie aandoeningen te maken te krijgen, afnemen met 20 procent (voor 45-jarigen) en zelfs met meer dan 50% onder mensen ouder dan 85. Ook het vertragen van slechts één van deze drie aandoeningen lijkt zinvol. “Door de start van dementie bijvoorbeeld met 3 jaar uit te stellen kan de kans dat men gedurende het leven één van de drie ziekten krijgt met 15% verkleind worden voor mannen en vrouwen van 45 jaar en tot wel 30% voor mensen van 85 jaar en ouder,” aldus de onderzoekers.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd