Bijen vallen compleet stil tijdens totale zonsverduistering

Ze stoppen gewoon met vliegen.

Dat melden onderzoekers in het blad Annals of the Entomological Society of America. Ze baseren zich op onderzoek dat plaatsvond tijdens de complete zonsverduistering van vorig jaar. “We verwachtten – gebaseerd op de literatuur – dat de activiteit van de bijen af zou nemen naarmate het licht tijdens de verduistering afnam en minimaal zou zijn als de zon helemaal verduisterd was,” aldus onderzoeker Candace Galen. “Maar we hadden niet verwacht dat de verandering zo abrupt zou zijn, dat de bijen zouden blijven vliegen tot de zon compleet verduisterd was en dan pas compleet zouden stoppen (…) Dat verraste ons.”

Het onderzoek
Galen en collega’s baseren hun conclusies op een onderzoek op zestien verschillende plekken in de staten Oregon, Idaho en Missouri. Op elke locatie werden kleine microfoontjes opgehangen nabij bloemen die door bijen en hommels worden bestoven. Op sommige plekken werden ook licht- en temperatuurmetingen uitgevoerd.

Stilte
Het onderzoek wees uit dat de bijen gewoon actief waren terwijl de zon gedeeltelijk verduisterd werd. Pas op het moment dat de zon compleet verduisterd was, stopten de bijen op alle locaties met vliegen (op alle zestien plekken werd in de periode dat de zon compleet verduisterd was slechts één keer een zoemend geluid opgevangen).

WIST JE DAT…
…de bijen en hommels het ook in Nederland moeilijk hebben? Lees er hier alles over!

Langere vlucht
Wat verder opviel, was dat de bijen kort voor en kort na de complete zonsverduistering wat langer in de lucht bleven dan in de periode daarvoor en daarna. Dat is mogelijk te verklaren doordat de bijen bij verminderd licht wat trager vliegen of doordat ze in die perioden terugkeerden naar hun nest. We weten dat bijen doorgaans trager vliegen in de schemering en ‘s nachts terugkeren naar hun nesten. Het lijkt er dan ook op dat die gewoonten werden gestimuleerd door de complete zonsverduistering, ook al vond die midden op de dag plaats. “De eclips bood ons de mogelijkheid om ons af te vragen of die nieuwe omgevingscontext – het is midden op de dag, het is helder – de reactie van bijen op verminderd licht en duisternis zou veranderen. En we ontdekten dat complete duisternis hetzelfde gedrag oproept onder bijen, ongeacht de timing of context. En dat is nieuwe informatie omtrent de cognitie van de bij.”

De onderzoekers zijn voornemens om tijdens de volgende zonsverduistering – in 2024 – opnieuw onderzoek te doen naar bijen. Hopelijk kan dan worden vastgesteld of bijen zodra de zon compleet verduisterd is, werkelijk terugkeren naar hun nest.

Bronmateriaal

"A break from the buzz: bees go silent during total solar eclipse" - Entomological Society of America

Afbeelding bovenaan dit artikel: castleguard / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd