Bij veel coronapatiënten is het virus nog lang niet weg als de symptomen verdwijnen

Patiënten kunnen het virus tot wel acht dagen nadat hun symptomen verdwenen zijn, nog op anderen overdragen.

Daarvoor waarschuwen onderzoekers in het blad American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Ze baseren zich op een kleinschalig onderzoek, uitgevoerd onder 16 coronapatiënten die tussen 28 januari en 9 februari in een Chinees ziekenhuis werden opgenomen. De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 35,5 jaar. Bij alle patiënten werd om de dag een keelmonster afgenomen en geanalyseerd, om zo vast te kunnen stellen of ze het virus nog bij zich droegen.

De resultaten
Het onderzoek wees uit dat ongeveer de helft van de patiënten ook nadat ze geen symptomen meer vertoonden en ogenschijnlijk helemaal hersteld waren, het virus nog steeds bij zich droegen. Het is in lijn met een verhaal dat onder meer in Duitsland werd opgetekend en waarbij een coronapatiënt nadat de koorts en overige symptomen verdwenen waren, toch nog twee mensen in de omgeving met het virus besmette.

De periode waarin herstelde coronapatiënten het virus bij zich droegen, bleek wel sterk uiteen te lopen. Bij sommige patiënten werd het virus een dag nadat ze genezen waren verklaard nog gedetecteerd. Bij anderen tot wel acht dagen nadat ze hersteld waren. De onderzoekers sluiten op dit moment echter niet uit dat er mensen zijn die het virus nog veel langer bij zich dragen (zie kader).

De zestien coronapatiënten die de onderzoekers bestudeerden, werden zodanig ziek van het virus dat ze in het ziekenhuis moesten worden opgenomen. Ze vertoonden daarbij symptomen zoals koorts, hoesten en keelpijn. Ook hadden ze ademhalingsproblemen. Hoewel hun infectie dus heftig was, weten we dat er helaas mensen zijn die nog veel zieker worden zodra het virus ze infecteert. Het is volgens de onderzoekers niet ondenkbaar dat deze ernstig zieke patiënten het virus nog veel langer bij zich dragen dan de patiënten uit hun studie.

Advies
“Als je milde symptomen van COVID-19 vertoont en thuisblijft om te voorkomen dat je anderen besmet, verleng je quarantaineperiode na je herstel met nog eens twee weken om er zeker van te zijn dat je anderen niet infecteert,” adviseert onderzoeker Lixin Xie. Daarnaast moeten ook artsen en verpleegkundigen zich bewust zijn van het feit dat het virus na herstel nog even kan blijven hangen. “COVID-19-patiënten kunnen nog besmettelijk zijn nadat ze afgaand op hun symptomen hersteld zijn, dus behandel de patiënten zonder symptomen en recent herstelde patiënten net zo voorzichtig als symptomatische patiënten.”

De onderzoekers benadrukken dat hun studie kleinschalig is en meer onderzoek hard nodig is. Daarbij moet onder meer gekeken worden of de resultaten uit dit onderzoek ook gelden voor mensen die wat ouder zijn en/of een verzwakt immuunsysteem hebben. In afwachting van dat vervolgonderzoek lijkt het zeker geen kwaad te kunnen om ook na herstel voorzichtig te blijven. Dat advies staat enigszins haaks op wat het RIVM momenteel adviseert. Op de site is te lezen dat mensen met gezondheidsklachten thuis moeten blijven tot ze 24 uur klachtenvrij zijn.

Het nieuwe coronavirus dook eind december op in China. Vermoed wordt dat het virus oorspronkelijk in een vleermuis huisde en vervolgens via een gastdier – mogelijk de civetkat – op een Chinese dierenmarkt is beland, waar vandaan het zich razendsnel verspreidde (lees er hier alles over). In korte tijd raakten tienduizenden mensen in China besmet en inmiddels is het virus in tal van landen al opgedoken. In totaal zijn meer dan 700.000 mensen met het virus besmet. En meer dan 37.000 mensen zijn door toedoen van het virus overleden. Het land dat op dit moment het hardst getroffen is, is de VS, met meer dan 164.000 besmettingen. En ook in Italië en Spanje heeft het virus met respectievelijk meer dan 101.000 en 87.000 besmettingen hard toegeslagen. In Nederland zijn inmiddels meer dan 11.000 mensen besmet geraakt, waarvan er 864 zijn overleden. En we zijn er nog niet; volgens onderzoekers moet het aantal besmettingen in veel landen de piek nog bereiken.

Bronmateriaal

"Some COVID-19 patients still have coronavirus after symptoms disappear" - American Thoracic Society
Afbeelding bovenaan dit artikel: Thor_Deichmann (via Pixabay)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd