Biggetjes kijken wat hun moeder eet

Biggetjes eten meer en gevarieerder als hun moeder in de buurt is. Zij gaan kennelijk af op de ervaring van de zeug bij de acceptatie van nieuw voedsel. Dit beweert promovendus Marije Oostindjer van de Wageningen universiteit. De onderzoeksresultaten helpen de eetlust van biggen te bevorderen.

Lang niet alle biggen eten vast voer voordat ze bij hun moeder worden weggehaald. Na dit ‘spenen’ eten ze het vaste voer vaak niet direct, wat leidt tot gezondheids- en welzijnsproblemen.

Lekkere snacks
Oostindjer zette de biggetjes meerdere snacks voor, zoals chocoladepinda’s en kaasblokjes. Ze ontdekte dat de biggen deze snacks vaker uitprobeerden als hun moeder in de buurt was. Ook biggetjes die in een stimulusrijke omgeving – met bijvoorbeeld turf en houtkrullen in het hok – waren opgegroeid, aten meer van de snacks.

Moeder bleek het grootste effect te hebben. Biggen met een moeder stonden gemiddeld binnen vijftien seconden bij de snacks. Biggen zonder moeder deden er twee minuten over. Biggen met moeder aten vaker beide snacks dan biggen zonder moeder (respectievelijk 90 procent en 75 procent), en aten daarnaast ook nog eens meer.

Leren van hun moeder
De onderzoekers willen nu achterhalen hoe de zeug informatie over voedsel overdraagt. “Leren biggen door te zien wat de zeug doet of leren ze voedsel te eten door mee te doen? Speelt de geur van het voedsel en de inrichting van de ruimte een rol?”, vraagt Oostindjer zich af.

In de huidige veehouderijpraktijk kunnen de biggen hun moeder vaak niet na-apen, omdat de zeug een hoge voerbak heeft waar de biggetjes niet bij kunnen. De biggen worden doorgaans na vier weken bij de zeug weggehaald.

Oplossing
Helpt een langer verblijf bij de zeug? “Dat is kostentechnisch niet haalbaar voor de veehouder,” antwoordt Oostindjer. “Hoe eerder de biggen worden weggehaald, hoe meer worpen per jaar van de zeug.” Langer ‘thuiswonen’ is ook niet nodig, want biggen die nog bij de zeug zijn kunnen al vast voedsel verteren. “Bij wilde varkens gaan de biggen al na een week met moeder op pad en eten ze na twee weken al eikels.” Mogelijk leidt haar onderzoek tot een stalinrichting waarbij biggen in staat zijn om te leren van de zeug.

Bronmateriaal

Wageningen Universiteit

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd