‘Biertje wordt schaarser en duurder door klimaatverandering’

Extreme weersomstandigheden blijken een enorme impact te hebben op de productie van gerst: een belangrijk ingrediënt van bier.

Verschillende studies hebben al aangetoond dat we op een warmere aarde meer extreme weerstomstandigheden mogen verwachten. Denk aan hittegolven en extreme droogte. Maar tot op heden was nog niet uitgezocht welke impact dat heeft op het meest populaire alcoholische drankje wereldwijd: bier. Chinese onderzoekers brengen daar nu dus verandering in. Hun bevindingen zijn terug te lezen in het blad Nature Plants.

Hogere prijzen
En de conclusies liegen er niet om. De wetenschappers voorspellen dat extreme weersomstandigheden – die we in de toekomst dus veel vaker mogen verwachten – tot een flinke afname in de productie van gerst – het belangrijkste ingrediënt van bier – zullen leiden. Daardoor zal er minder gerst beschikbaar zijn voor de bierproductie, wat weer leidt tot schaarste en dus hogere prijzen voor een biertje.

De cijfers
De onderzoekers baseren zich op modellen. Met behulp van die modellen gingen ze na welke impact verschillende klimaatscenario’s op de productie van gerst hebben. “Uiteindelijk suggereren onze modellen dat toenemende wijdverspreide en ernstige droogte en hitte door klimaatverandering een enorme verstoring zal veroorzaken in de wereldwijde bierconsumptie en de prijzen zal laten stijgen,” zo schrijven de onderzoekers. In het ernstigste scenario (ook wel aangeduid als RCP8.5, een scenario waarin we eigenlijk niets doen om klimaatverandering te beteugelen) zou de bierconsumptie noodgedwongen met 16% afnemen. Ter vergelijking: 16% van de totale bierconsumptie komt grofweg overeen met de hoeveelheid bier die in 2011 in heel de VS werd genuttigd. In dit scenario zouden de prijzen van bier gemiddeld verdubbelen (ten opzichte van de huidige prijzen). En ook in minder extreme klimaatscenario’s – zoals RCP2.6 – bleek de bierconsumptie af te nemen en de prijzen flink te stijgen.

Ierland
Als we kijken naar de impact die klimaatverandering op individuele landen heeft, blijken er behoorlijke regionale verschillen te zijn. Het land dat – afgaand op de modellen van de onderzoekers – het hardst getroffen wordt, is Ierland. Onder het meest extreme klimaatscenario kunnen de prijzen van bier hier tegen het jaar 2099 weleens tussen de 43 en 338% hoger liggen dan nu het geval is.

De onderzoekers benadrukken in hun paper dat de impact die klimaatverandering op de bierproductie heeft, natuurlijk lang niet zo zorgwekkend is als de – soms levensbedreigende – impact die klimaatverandering op tal van andere aspecten van de samenleving dreigt te hebben. Tegelijkertijd wijzen de onderzoekers er wel op dat bier al millennia lang een voor veel mensen onmisbaar onderdeel is op bijeenkomsten en feestjes. “Hoewel je zou kunnen stellen dat het consumeren van minder bier geen ramp is – en misschien zelfs voordelig is voor de gezondheid – is er weinig twijfel over dat de effecten die klimaatverandering op bier heeft voor miljoenen mensen wereldwijd klimaatverandering nog erger maken.”

Bronmateriaal

"Decreases in global beer supply due to extreme
drought and heat
" - Nature Plants

Afbeelding bovenaan dit artikel: Free-Photos / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd