Bidden maakt vergeven makkelijker

  Mensen maken fouten. En sommigen bidden. Psycholoog Nathaniel Lambert nam die twee feiten als uitgangspunt voor zijn nieuwste onderzoek. Hij vroeg zich af of het niet goed zou zijn als mensen die door de fouten van anderen benadeeld zijn voor die foutenmakers zouden bidden. En wat blijkt: dat is inderdaad goed!

  Lambert maakte twee groepen met mannen en vrouwen. In de ene groep bad men voor het welzijn van de eigen partner. In de andere groep – een controlegroep – beschreven de mannen en vrouwen heel simpel hun partner.

  Daarna werd de vergevingsgezindheid gemeten. De wetenschappers definieerden vergeving als iets wat de oorspronkelijk negatieve gevoelens die opkwamen nadat u tekort bent gedaan, vermindert. Uit de resultaten bleek dat degenen die voor hun partner hadden gebeden veel minder wraakzuchtige gevoelens en emoties hadden over iets wat hij of zij hen had aangedaan dan zij die enkel over hun partner gepraat hadden.

  Na dit onderzoek was er nog een prangende vraag: want als één gebed al zoveel kon veranderen, wat zou het gebed over een langere periode dan voor een relatie kunnen betekenen? Om dat te onderzoeken lieten de wetenschappers mannen en vrouwen vier weken lang elke dag voor een goede vriend bidden. Een tweede groep benutte diezelfde tijd om alleen aan de goede vriend te denken. Toen de vier weken voorbij waren, werd niet de vergevingsgezindheid, maar de onbaatzuchtigheid van de twee groepen gemeten. De wetenschappers vermoedden namelijk dat zij die voor de goede vriend gebeden hadden, minder onbaatzuchtig zouden zijn en dus ook gemakkelijker konden vergeven. En wat bleek? Dat klopt!

  Maar hoe is dit spirituele aspect wetenschappelijk te verklaren? De wetenschappers hebben wel een idee. In de meeste gevallen geloven en belijden mensen die een bepaalde relatie hebben dezelfde doelen, maar als het tussen hen iets minder gaat, gaan ze hun eigen doelen ontwikkelen: vergelding en wrok bijvoorbeeld. Met die doelen richt iemand zich op zichzelf en wordt het lastiger om ook rekening te houden met de ander. Door te bidden wordt de focus gemakkelijker verschoven en komt de aandacht niet bij uzelf, maar bij de ander te liggen. En dat maakt vergeving gemakkelijker.

  Bronmateriaal

  Fout gevonden?

  VanafHier.nl

  Een community van  

  Voor jou geselecteerd