Bezoekt Alex de Golf?

Met angst en beven zien de Amerikaanse autoriteiten de tropische storm Alex over Mexico bewegen. Vooralsnog is de Golf van Mexico niet één van zijn te verwoesten bestemmingen, maar dat kan veranderen. En dan maakt Alex het leven van BP nog zuurder dan het al is.

Wanneer de windsnelheid meer dan 46 mijl – oftewel 74 kilometer – per uur is, moet BP alle inspanningen die gedaan worden om de olie uit de Golf te verwijderen en te houden, staken. En dan komt de belangrijkste reddingsoperatie – het boren van twee nieuwe bronnen om de druk van de leidingen te halen – in gevaar. Deze operatie staat voor augustus gepland en is vooralsnog de enige permanente oplossing voor dit steeds groter wordende probleem.

Orkaan
Volgens meteorologen is de kans groot dat Alex binnen 48 uur in een orkaan verandert. En wie weet wat er dan gebeurt. “We weten allemaal dat het weer onvoorspelbaar is en dat we op het laatste moment een plotseling verandering kunnen krijgen,” meent admiraal van de kustwacht, Thad Allen.

Olie in de Golf
Op dit moment werken in de Golf zo’n 39.000 mensen en 6000 boten aan de oliebestrijding. Als Alex van koers verandert, moeten al deze initiatieven worden stilgelegd. Ook de twee systemen die dagelijks 840.000 tot 1,2 miljoen gallon olie opvangen en wegvoeren, moeten bij een storm worden losgekoppeld. De olie loopt dan de Golf in.

Landinwaarts
Als de tropische storm de Golf binnendringt, is de kans groot dat de vele balken die in het water liggen om de olie op te vangen, richting land worden geslingerd. De olie zou daarmee niet langer alleen op de kust, maar ook dieper landinwaarts kunnen worden aangetroffen.

Volgens Allen zijn de levens van de reddingswerkers in de Golf van Mexico tijdens dit doemscenario prioriteit numero één. BP, de kustwacht en de staat Louisiana zijn dan ook al hard na aan het nadenken over een eventuele evacuatie. Want zelfs als Alex de Golf mijdt, zijn de problemen nog niet opgelost. Het orkaanseizoen is tenslotte nog maar net begonnen…

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd