Bezoekersprofiel Scientias.nl

Scientias.nl wordt vooral bezocht door hoogopgeleide mannen met een bovenmodaal inkomen en een leeftijd van 15 tot 55 jaar. Dit blijkt een onderzoek van Scientias.nl onder 271 bezoekers.

Vooral mannen
86 procent van de bezoekers is man, 14 procent is vrouw. Dit betekent dat er veel meer mannen Scientias.nl bezoeken dan vrouwen. Dit sluit aan bij onze visie, aangezien er op de site veel ruimte is voor ‘mannelijke’ onderwerpen als technologie, innovatie, fysica, astronomie en geschiedenis.

Leeftijd
Alle leeftijden zijn goed vertegenwoordigd op Scientias.nl. De meeste bezoekers zijn 15 tot 24 jaar oud (28%). Ongeveer 19% van de bezoekers is tussen de 25 en 34 jaar oud. 16% is 35 tot 44 jaar. In de leeftijdscategorie 45 tot 54 jaar bevindt zich 17% van de bezoekers van Scientias.nl. Ongeveer 18% is ouder dan 55 jaar.

Opleiding
De meeste bezoekers zijn hoogopgeleid. 68 procent van alle bezoekers heeft een HBO-opleiding of een universitaire opleiding succesvol afgerond. 15 procent van de bezoekers heeft een papiertje van HAVO of VWO in zak. 14 procent heeft MBO of een andere vervolgopleiding afgerond. Overigens bestaat een deel van onze bezoekers uit scholieren en studenten, die nog bezig zijn met een opleiding en dus nog niet de hoogst haalbare opleiding hebben afgerond.

Inkomsten
De bezoekers zijn grootverdieners. 81% van de bezoekers maakt deel uit van een huishouden met een jaarinkomen van hoger dan 20.000 euro. 49% van de bezoekers maakt deel uit van een huishouden met een inkomen hoger dan 40.000 euro. In de categorie hoger dan 100.000 euro bevindt 12% van onze bezoekers. De bezoekers met een lager inkomen zijn over het algemeen studenten, scholieren of gepensioneerden, zo blijkt uit het onderzoek.

Baan
46% van onze bezoekers is in dienst bij een bedrijf. 31% is nog student of scholier. 15% is zelfstandig ondernemer. 7% van de bezoekers van Scientias.nl is gepensioneerd. 1% is huisvrouw of huisman.

unieke-bezoekers-scientias

Over Scientias.nl
Scientias.nl is één van de grootste populair-wetenschappelijke sites van Nederland. De website is op 1 december 2009 opgericht. Maandelijks wordt Scientias.nl bezocht door meer dan 235.000 unieke bezoekers en worden er meer dan 900.000 pageviews geregistreerd door Google Analytics. Het online Scientias magazine, dat sinds de zomer van 2011 van start is gegaan, telt ondertussen 3600 actieve abonnees. Op Twitter wordt Scientias.nl op dit moment gevolgd door meer dan 8700 accounts. Op Facebook heeft Scientias meer dan 6400 fans.