Dit zijn de beste landingsplekken voor de eerste Marskolonisten

Want hier groeit de tuinkers goed.

Het lijkt een kwestie van tijd voor de eerste mensen voet op Mars zetten. Maar wat is nu de beste landingsplek voor zo’n bemande missie? Daarvoor moeten we onder meer naar de Marsbodem kijken, zo betoogt onderzoeker Wieger Wamelink. Want de eerste Marskolonisten zullen hun eigen groente moeten gaan verbouwen en niet elk deel van Mars is daarvoor geschikt.

Nieuwe kaarten
Dat blijkt wel uit de nieuwe kaarten die Wamelink – in samenwerking met studente Line Schug – heeft gemaakt. Op de kaartjes is met kleuren aangegeven waar je een moestuintje zou kunnen beginnen en waar dat absoluut geen zin heeft. Daarbij is rekening gehouden met de minerale samenstelling van de bodem, maar ook met het klimaat, de temperatuur, terreinhoogte en hoeveelheid straling waar een gebied mee te maken heeft. “Hoge gehaltes aan zware metalen in de bodem en sterke straling maken een locatie ongeschikt voor vestiging,” vertelt Schug. “Terwijl we hoge temperaturen of calciumgehaltes en een relatief vlak terrein zien als positief.”

In blauw de landingplekken die het meest geschikt zijn als je bedenkt dat we er een moestuin moeten beginnen, waarbij donkerblauw de meest gunstige plekken aanduidt. In rood de minder geschikte plekken, met in donkerrood de plekken die het minst geschikt zijn. Afbeelding: Wageningen University.

Mars Pathfinder
Uit het onderzoek blijkt dat er verschillende gunstige locaties aan te wijzen zijn. En sommige van die plekken kennen we heel goed, doordat zich er reeds onbemande Marsmissies hebben afgespeeld. Zo zijn bijvoorbeeld Mars Pathfinder en Viking 1 op een gunstige plek geland.

Hier nogmaals het kaartje, met daarop ook duidelijk aangegeven enkele belangrijke locaties op Mars, zoals landingsplekken van eerdere en toekomstige Marsmissies. Je ziet hier ook duidelijk dat de polen niet in het onderzoek zijn meegenomen. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat daar weinig relevante informatie over beschikbaar is. Afbeelding: Wageningen University.

Wamelink weet waar hij het over heeft. De Wageningse onderzoeker doet al jaren onderzoek naar het verbouwen van groente op Mars. Daarbij maakt hij – samen met collega’s – gebruik van nagebootst Mars- en maanzand. Inmiddels is het de onderzoekers al gelukt om meer dan tien verschillende soorten groenten ‘op de Marsbodem’ te verbouwen. Denk bijvoorbeeld aan rucola, tuinkers, rogge, aardappelen, erwten, wortels en bonen. Eén van de weinige groenten die het echt niet doet, is spinazie. Ook heeft Wamelink al aangetoond dat je deze op Marsgrond verbouwde groenten veilig kunt eten en dat wormen zich prima in de Marsbodem redden. Het zijn veelbelovende uitkomsten, die suggereren dat de eerste Marskolonisten zich in dit opzicht in ieder geval op Mars zouden moeten kunnen redden. Als ze tenminste op de juiste plek landen..

Bronmateriaal

"De ideale locatie voor een nederzetting op Mars" - Wageningen University

Afbeelding bovenaan dit artikel: Wageningen University

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd