Besmettelijke vorm van kanker verspreidt zich onder schelpdieren

Kankercellen zweven mogelijk gewoon door het water heen, wachtend tot een schelpdier ze opneemt. En zo kunnen ze zelfs van de ene op de andere soort overspringen.

Dat hebben onderzoekers van de universiteit van Columbia ontdekt. Hun onderzoek is verschenen in het blad Nature.

Tasmaanse duivel
De meeste kankercellen verlaten het lichaam waarin ze zijn ontstaan niet. Maar soms gebeurt dat wel en worden kankercellen van het ene individu op het andere overgedragen. Dat gebeurt bijvoorbeeld onder Tasmaanse duivels, honden en strandgapers.

Veelvuldig
En nu blijkt uit onderzoek dat zulke overdraagbare vormen van kanker veelvuldig onder schelpdieren voorkomen. De onderzoekers bestudeerden het DNA van een leukemie-achtige vorm van kanker en gezond weefsel van Mytilus trossulus (mossels), Cerastoderma edule (kokkels) en Polititapes aureus (een tweekleppig weekdier). Uit het genetische onderzoek bleek dat kankercellen in verschillende mosselen sterker op elkaar leken dan op gezonde cellen van de gastheer. Het suggereert dat de kanker niet in het weefsel van de gastheer is ontstaan. Voor de kokkels gold hetzelfde. En in het geval van P. aureus vonden de onderzoekers zelfs aanwijzingen dat de kankercellen afkomstig waren van een andere soort (Venerupis corrugata).

Van soort naar soort
Het onderzoek bewijst dat het onder schelpdieren vrij gewoon is dat kanker binnen een soort van het ene individu op het andere wordt overgedragen. En dat het soms zelfs voorkomt dat kanker van de ene op de andere soort wordt overgedragen. Het laat volgens de onderzoekers zien dat tumoren zeer goed in staat zijn om zich aan te passen, te overleven en te verspreiden.

Maar hoe dragen de verschillende schelpdieren kanker aan elkaar over? De onderzoekers wijzen erop dat de schelpdieren immobiel zijn. Daarom wordt vermoed dat de kankercellen gewoon in het water zweven en de lichamen van hun nieuwe gastheren bijvoorbeeld via de luchtwegen binnendringen.

Bronmateriaal

"Contagious Cancers Are Spreading Among Several Species of Shellfish, Study Finds" - University of Columbia
De afbeelding bovenaan dit artikel is gemaakt door David Iglesias.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd