Bescheiden mensen zijn veel behulpzamer

Onderzoek wijst erop dat persoonlijkheid invloed heeft op behulpzaamheid: arrogante mensen helpen minder snel.

Bescheiden mensen daarentegen, zijn veel eerder geneigd om de helpende hand te bieden. Dat concluderen wetenschappers in het blad Positive Psychology.

Onderzoek
Ze baseren hun conclusies op drie onderzoeken onder studenten. In het eerste experiment gaven mensen zelf aan hoe bescheiden ze waren. Mensen die aangaven heel bescheiden te zijn, staken een ander sneller de helpende hand toe. Natuurlijk zullen mensen veel sneller van zichzelf zeggen dat ze bescheiden zijn en dus is dit eerste onderzoek op zichzelf niet zo overtuigend.

WIST U DAT…

Impliciet
De onderzoekers startten een tweede studie waarom de bescheidenheid van de proefpersonen impliciet werd vastgesteld. De proefpersonen kregen een bandje te horen waarop een student vertelde dat hij zijn been had bezeerd en niet elke dag naar school kon komen. Vervolgens moesten de proefpersonen aangeven hoe vaak ze wekelijks bereid zouden zijn om deze student te helpen. De bescheiden mensen waren wederom behulpzamer dan de minder bescheiden mensen.

Verwaand
In het derde en laatste onderzoek moesten studenten reageren op eigenschappen wanneer deze betrekking hadden op zichzelf. Bescheiden mensen reageerden bijvoorbeeld op termen als ‘bescheiden’, ‘nuchter’, ‘ruimdenkend’ en ‘respectvol’. Mensen die niet bescheiden, maar arrogant waren, reageerden op termen als ‘egoïstisch’, ‘verwaand’ en ‘onbescheiden’. Wederom bleken studenten die zichzelf meer bij de eerste serie woorden voelden passen, behulpzamer te zijn.

Het is niet voor het eerst dat een karaktertrek invloed blijkt te hebben op behulpzaamheid. Eerder bleken mensen die er alles aan doen om sociale interacties aangenaam te laten verlopen ook al behulpzamer te zijn. Maar uit dit onderzoek blijkt dat bescheidenheid nog beter voorspelt of mensen behulpzaam zijn of niet. “Het onderzoek wijst erop dat bescheidenheid een positieve kwaliteit met potentiële voordelen is,” concludeert onderzoeker Wade Rowatt. “Hoewel verschillende factoren invloed hebben op de vraag of iemand een ander wil helpen, blijken bescheiden mensen gemiddeld gezien behulpzamer te zijn dan mensen die egoïstisch en verwaand zijn.”

Bronmateriaal

"Humble people are more likely to lend a helping hand, Baylor University study finds" - Eurekalert.org
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Mike Scullen (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd